Drivkraft Norge

Drivkraft Norge (tidligere Norsk Petroleumsinstitutt) er bransjeforeningen for selskaper som selger flytende drivstoff og energi.

Hovedoppgave er å ivareta og fremme medlemmenes felles interesser i det norske energi- og stasjonsmarkedet, samt å være et kontaktledd mellom offentlige myndigheter og bransjen. Drivkraft Norge lager høringsuttalelser og bransjestandarder, sammenstiller bransjestatistikk og har møter med myndigheter og andre samarbeidspartnere. De sørger også for å hjelpe medlemmene med å følge opp lover og forskrifter, samt bistår media og andre interesserte med informasjon om bransjen.

I 2017 byttet de navn fra Norsk Petroleumsinstitutt (NP) til Drivkraft Norge. Navnebyttet er et resultat av bransjens kontinuerlige endring, og overgangen fra å være bensinstasjoner til å bli energistasjoner. NP ble opprettet 27. februar 1970, fordi det var ønskelig å ha økt representasjon overfor myndighetene, og ikke minst kunne drøfte bransjens tekniske problemstillinger i et forum.

Drivkraft Norge er tilknyttet NHO gjennom Norsk Industri.

> Gå til Drivkraft Norges nettsider