Drivkraft Norge

Drivkraft Norge (tidligere Norsk Petroleumsinstitutt) er bransjeforeningen for selskaper som selger flytende drivstoff og energi.

Hovedoppgave er å ivareta og fremme medlemmers felles interesser i det norske energi- og stasjonsmarkedet, samt å være et kontaktledd mellom offentlige myndigheter og bransjen. 

I 2017 byttet Norsk Petroleumsinstitutt (NP) navn til Drivkraft Norge. Navnebyttet er et resultat av bransjens kontinuerlige endring, og overgangen fra å være bensinstasjoner til å bli energistasjoner. NP ble opprettet 27. februar 1970, fordi det var ønskelig å ha økt representasjon overfor myndighetene, og ikke minst kunne drøfte bransjens tekniske problemstillinger i et forum.

Drivkraft Norge er lokalisert i Næringslivets Hus på Majorstuen, og tilknyttet NHO gjennom Norsk Industri.

> Gå til Drivkraft Norges nettsider