Norsk Industri

Innhold

Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening

KIS – Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening er pr 1. april 2012 en bransjeforening i Norsk Industri.

KIS er i hovedsak en arbeidsgiverforening. Men foreningen er også fagenes talerør når kompetansespørsmål reises, både på fagbrev nivå og etterutdanningsnivå. Næringspolitikk på mikro og makro nivå er også en naturlig del av foreningens oppgaver. HMS og kvalitetssikring er områder som medlemmene våre er meget opptatt av. Vi har derfor i fellesskap med våre samarbeidspartnere utarbeidet en sikkerhetsbok for stillasbruker. Klikk på stillasmannen for å se på boken.

I tillegg til dette er foreningen opptatt av å lage møtesteder for bransjens aktører der aktuelle temaer for bransjene blir debattert.

Oppdragene KIS bedriftene utfører er mangeartet og ofte omfattende. Vi liker å poengtere at vi bedriver vern av liv og verdier.
Og grunnen til det er at medlemmene har oppdrag som retter seg mot samfunnsmessige viktige utfordringer som har stor betydning for miljøet og for oss alle. Oppdragene er med på å styrke profilen til våre medlemmer og bransjen generelt.

Uansett hva som bygges: KIS bedriftene er med.

Gå til KIS' hjemmesider