Foto: Fredrik Myge

KIS

Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening - en bransjeforening i Norsk Industri

Se saker fra oss:

  1. Norsk Industri KIS: Varsel om Generalforsamling 2024

    I henhold til vedtektene KIS bransjeforening skal medlemmene varsles om dato for ordinær Generalforsamling minst to måneder i forveien. Dette gjøres på bransjeforeningens nettsider. For ordens skyld sender vi også ut et skriftlig varsel til daglige ledere i medlemsbedriftene.

  2. Første styremøte i KIS

    Onsdag 23 august var det styremøte i den nye bransjeforeningen KIS. Dette var første gangen det nye styret var samlet fysisk etter generalforsamlingen i vår.

  3. Generalforsamling i KIS

    Den 15. Juni var det generalforsamling i den nye bransjeforeningen KIS. Blant annet var valg av nytt styre og nye endringer for bransjeforeningen på agendaen.