Norsk Industri

Innhold

Korrosjon, isolering, stillase

Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening (KIS) er en bransjeforening i Norsk Industri.

Kort om KIS

KIS er i hovedsak en arbeidsgiverforening, men er også fagenes talerør når kompetansespørsmål reises, både på fagbrev nivå og etterutdanningsnivå. Næringspolitikk på mikro og makro nivå er også en naturlig del av foreningens oppgaver. HMS og kvalitetssikring er områder som medlemmene våre er meget opptatt av. Vi har derfor i fellesskap med våre samarbeidspartnere utarbeidet en sikkerhetsbok for stillasbruker.

Vi er opptatt av å lage møtesteder for bransjens aktører der aktuelle temaer for bransjene blir debattert.

Oppdragene KIS bedriftene utfører er mangeartet og ofte omfattende. Vi liker å poengtere at vi bedriver vern av liv og verdier. Og grunnen til det er at medlemmene har oppdrag som retter seg mot samfunnsmessige viktige utfordringer som har stor betydning for miljøet og for oss alle. Oppdragene er med på å styrke profilen til våre medlemmer og bransjen generelt.

Uansett hva som bygges - KIS bedriftene er med!

Gå til KIS' hjemmesider

Aktuelt:

  1. Aktuelt, Korrosjon, isolering, stillas

    Gullkrone tildelingen 2018

    Beerenberg Corp. har vunnet Rystad Energys Gullkrone for "Business success of the year"! En pris som henger svært høyt innen olje- og gassbransjen.