Bannerbilde med mange små produktbilder

Designindustrien

Er bransjeforeningen for sektoren i Norge. Vår visjon er å bidra til å styrke medlemmenes konkurransekraft, slik at norsk design-, merkevare- og ferdigvareindustri i 2030 skal ha doblet sitt eksportvolum.

Aktuelle saker

  1. Digitale produktpass

    Standard Norge skal etablere en norsk speilkomite for det europeiske standardiseringsprosjektet for Digitale Produktpass. En speilkomite skal støtte opp under norsk deltakelse og bidra til at norske behov blir ivaretatt i arbeidet.

Vi kjemper for deg, sammen med deg!

Som medlemsbedrift i Designindustrien har du en sterk bransjeforening i ryggen som jobber for å fremme norske produsenter av design- og ferdigvarer innen møbel, interiør, tekstil og sport med mer.

Dette er noe vi jobber med!

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!

Profil bilde
Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien
Portrett av Annette Hoff