Foto: Kleven / Fuglefjellet

Maritim bransjeforening

Foreningen skal sikre maritim industri gjennomslagskraft overfor blant andre myndigheter og virkemiddelapparatet. Foreningen har ca 200 medlemsbedrifter, bestående av utstyrsleverandører til skip, havbruk og skipsverft, samt konsulenter.

Artikler

  1. Eksfin lanserer ny løsning for arbeidskapital

    God tilgang på arbeidskapital er viktig for norske små og mellomstore vekstbedrifter som sikter mot internasjonale markeder. Nå åpner Eksfin en heldigital løsning som styrker tilgangen på arbeidskapital.

  2. Standardiserte skip til Sjøforsvaret kan gi store muligheter

    Fellesforbundet og Norsk Industri (sammen med Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) og Maritimt Forum) mener det bør gis en bevilgning på 500 millioner kroner i Statsbudsjettet 2024 til bygging av et standardisert pilotfartøy for Sjøforsvaret.

Bilder fra Verftskonferansen 2021

2.-3. november var maritim næring samlet til årets viktigste møte- og mingleplass.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!

Kristoffer Alexander Rolland