Norsk Industri

Innhold

Foto: Kleven / Fuglefjellet

Maritim bransjeforening

Foreningen skal sikre maritim industri gjennomslagskraft overfor blant andre myndigheter og virkemiddelapparatet. Foreningen har ca 200 medlemsbedrifter, bestående av utstyrsleverandører til skip, havbruk og skipsverft, samt konsulenter.

Aktuelt

  1. Aktuelt, Nyhet, Elektro og energi, Maritim bransjeforening, Olje og gass, Teknobedriftene, Treforedling, Økonomi, Forskning og innovasjon, Energi og klima

    Konjunkturrapporten 2020: Nøktern optimisme

    Ved inngangen til 2020 er norsk industri godt posisjonert for å håndtere fremtiden. Dette kommer frem i Norsk Industris Konjunkturrapport som ble lansert 22. januar.

  2. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening

    Nå er sjøkartet lansert!

    På Verftskonferansen 2019 i Ålesund ble det nye veikartet for maritim bransje lansert, populær kalt "Sjøkartet".

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!