Norsk Industri

Innhold

Foto: Kleven / Fuglefjellet

Maritim bransjeforening

Foreningen skal sikre maritim industri gjennomslagskraft overfor blant andre myndigheter og virkemiddelapparatet. Foreningen har ca 200 medlemsbedrifter, bestående av utstyrsleverandører til skip, havbruk og skipsverft, samt konsulenter.

Aktuelt

  1. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening

    Nå er sjøkartet lansert!

    På Verftskonferansen 2019 i Ålesund ble det nye veikartet for maritim bransje lansert, populær kalt "Sjøkartet".

  2. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening

    Vil bygge grønne skip - foreslår tiltak for fornyelse av nærskipsfarten

    De neste årene skal en rekke skip i nærskipsfartsflåten byttes ut med mer moderne skip. Dette vil bidra til utslippskutt og samtidig gi store positive ringvirkninger for maritime virksomheter over hele landet. Norges Rederiforbund, Kystrederiene, Norsk Industri og LO har gått sammen om å utarbeide forslag til tiltak som kan få fortgang i fornyelsen av flåten.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!