Norsk Industri

Innhold

Foto: Kleven / Fuglefjellet

Maritim bransjeforening

Foreningen skal sikre maritim industri gjennomslagskraft overfor blant andre myndigheter og virkemiddelapparatet. Foreningen har ca 200 medlemsbedrifter, bestående av utstyrsleverandører til skip, havbruk og skipsverft, samt konsulenter.

5.-6. november, Scandic Parken, Ålesund

Maritim nærings viktigste møteplass - vi ser deg gjerne!

Aktuelt

  1. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening

    Populært nytt skipsfinansieringstilbud

    Søknadsmassen for eksportfinansiering i Eksportkreditt lå stabilt i siste kvartal 2018. Året som helhet viser imidlertid betydelig vekst i både antall søknader og søknadsvolum, godt hjulpet av skipsfinansieringstilbudet som ble introdusert i 2018.

  2. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Maritim bransjeforening, Olje og gass, Havrommet

    Store muligheter for økt verdiskaping innenfor havnæringene i Nord-Norge

    En ny mulighetstudie utarbeidet av SINTEF viser et betydelig vekstpotensiale for ulike havnæringer i Nord-Norge.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!