Norsk Industri

Innhold

Foto: Kleven / Fuglefjellet

Maritim bransjeforening

Foreningen skal sikre maritim industri gjennomslagskraft overfor blant andre myndigheter og virkemiddelapparatet. Foreningen har ca 200 medlemsbedrifter, bestående av utstyrsleverandører til skip, havbruk og skipsverft, samt konsulenter.

Aktuelt

  1. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Maritim bransjeforening, Forskning og innovasjon

    Ytterligere 65 millioner kroner til prosjekter innen grønn skipsfart fra Forskningsrådet (MAROFF)

    Regjeringen har i "tiltakspakke 3" gitt Forskningsrådet en engangsbevilgning på 65 millioner kroner som skal bidra til utslippsreduksjon fra sjøtransport og til grønn omstilling i maritim sektor.

  2. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Maritim bransjeforening, Olje og gass, Teknobedriftene, Økonomi

    Prosessindustrien satser på sirkulærøkonomi

    Prosess 21 har publisert en ny rapport om sirkulærøkonomi. Bak rapporten står en ekspertgruppe som har vært satt sammen av deltakere fra prosessindustrien, akademia, LO og Norsk Industri.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!