Foto: Kleven / Fuglefjellet

Maritim bransjeforening

Foreningen skal sikre maritim industri gjennomslagskraft overfor blant andre myndigheter og virkemiddelapparatet. Foreningen har ca 200 medlemsbedrifter, bestående av utstyrsleverandører til skip, havbruk og skipsverft, samt konsulenter.

Etter et års pause er vi i gang igjen!

Verftskonferansen er den maritime næringens viktigste møte- og mingleplass med over 400 ledere i salen og på scenen.

Vi vil som alltid diskutere status og belyse satseområder der vår fantastiske maritime klynge har muligheter.