Norsk Industri

Innhold

Foto: Kleven / Fuglefjellet

Maritim bransjeforening

Foreningen skal sikre maritim industri gjennomslagskraft overfor blant andre myndigheter og virkemiddelapparatet. Foreningen har ca 200 medlemsbedrifter, bestående av utstyrsleverandører til skip, havbruk og skipsverft, samt konsulenter.

Aktuelt

  1. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening, Olje og gass, Forskning og innovasjon koronaviruset

    Ny korona-analyse: 2020 kan bli et svært tungt år

    Norsk Industris ferskeste korona-undersøkelse viser at rundt halvparten av bedriftene forventer en nedgang i både ordremasse og omsetning. Bedriftene kommer også med en rekke forslag til tiltak fra myndighetene.

  2. Aktuelt, Maritim bransjeforening, Miljø

    Verftenes økonomi og eksistens trues etter pålegg om opprydding

    13 verft i Møre og Romsdal har fått pålegg om å lage planer for opprydding på havbunnen utenfor sine områder. Norsk Industri med flere mener dette er både feil fremgangsmåte og urimelig.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!