Foto: iStockPhoto
Foto: iStockPhoto

Maling & Lakkindustriens Forbund er en bransjeforening for bedrifter som produserer maling-, lakk- og limprodukter i Norge.

Innhold

Aktuelle saker:

  1. Testartikkel

    Les mer om vårt spennende arbeid innen blabla og bladibladi.

  2. Aktuell sak 2

    Aktuelle saker vil komme her for ettertiden. Det vil bli mye spennende lesestoff for alle som er interessert.

  3. Aktuell sak 1

    Her kan du lese mer om denne saken og bli bedre kjent med blabla og bla. Velkommen til oss.

Ta gjerne kontakt med oss!

Maling & Lakkindustriens Forbund | Norwegian Coatings Association | Middelthunsgt. 27 | P.O. Box 7072 | Majorstuen | N-0306 Oslo | +47 23 08 88 00