Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Plastindustri

Plastbransjen i Norge består av nærmere 200 bedrifter. Med hver sine produkttilbud er det en bredt sammensatt gruppe som nå er samlet i Norsk Industri.

Se oversikt over medlemsfordelene i Norsk Industri og NHO.