Norsk Industri

Innhold

Plastindustri

Plastbransjen i Norge består av nærmere 200 bedrifter. Med hver sine produkttilbud er det en bredt sammensatt gruppe som nå er samlet i Norsk Industri.

Som medlem i Norsk Industri kan vi tilby mange gode fordeler, juridisk bistand, påvirkningsmuligheter, faglig nettverk mm.