Foto: Marit Holtermann Foss

Treforedlingsindustriens Bransjeforening

Produsenter av papir, cellulose, trekjemiprodukter, tremasse og trefiberplater utgjør treforedlingsbransjen i Norsk Industri og Treforedlingsindustriens Bransjeforening.

Lønnsomt medlemsskap

Her får du oversikt over hva det koster din bedrift å være medlem i Norsk Industri og NHO.