Foto: Marit Holtermann Foss

Treforedlingsindustriens Bransjeforening

Produsenter av papir, cellulose, trekjemiprodukter, tremasse og trefiberplater utgjør treforedlingsbransjen i Norsk Industri og Treforedlingsindustriens Bransjeforening.

Veikart for treforedlingsindustrien

Nå er Veikart for treforedlingsindustrien lagt frem!

Relaterte saker

  1. Millionbevilgning til forskning på biokompositter

    I desember 2019 bevilget Innovasjon Norge 17 millioner kroner til forskning og utvikling av fiberkompositter ved Borregaard og Norske Skog Saugbrugs. Partene skal jobbe med å utvikle en ny type biokompositt som blant annet kan inngå i møbler, emballasje og bilinteriør.

Lønnsomt medlemsskap

Se hvordan kontingenten regnes ut samt hva vi kan bistå din bedrift med. Her finner du også info om bindingstid og utmelding.