Foto: Marit Holtermann Foss

Treforedlingsindustriens Bransjeforening

Produsenter av papir, cellulose, trekjemiprodukter, tremasse og trefiberplater utgjør treforedlingsbransjen i Norsk Industri og Treforedlingsindustriens Bransjeforening.

Veikart for treforedlingsindustrien

Nå er Veikart for treforedlingsindustrien lagt frem!

Relaterte saker

  1. Innspill til ny styringsavtale med Enova

    Enova er et viktig klima- og energivirkemiddel for regjeringen, og fra 2025 skal det inngås en ny fireårig styringsavtale med Enova. 18. april inviterte Klima- og miljødepartementet bedrifter og organisasjoner til innspillsmøte.

  2. Enighet om CO2-kompensasjonsordningen ut 2030

    Regjeringen, Fellesforbundet, Norsk Industri, IE&FLT, LO og NHO er enige om forslag til en langsiktig og forutsigbar CO2-kompensasjonsordning. Ordningen er økonomisk bærekraftig og bidrar til energieffektivisering og reduksjon i utslipp av klimagasser.

Lønnsomt medlemsskap

Se hvordan kontingenten regnes ut samt hva vi kan bistå din bedrift med. Her finner du også info om bindingstid og utmelding.