Foto: Lundhs AS / Foto: Morten Rakke

Norsk Bergindustri

Norsk Bergindustri er bransjeforeningen for hele den norske mineralnæringen. Sammen skaper våre medlemsbedrifter en trygg og bærekraftig bergindustri for framtiden.

Foreningen består av ca. 160 medlemsbedrifter som produserer pukk, grus og andre byggeråstoffer, malm og mineraler eller naturstein, samt leverandører av varer og tjenester til bransjen.

Norsk Bergindustri samarbeider med Norsk Industri og deler lokaler med dem på NHO-bygget i Oslo.

Gå til Norsk Bergindustri