Grafisk bransjeforening - print og kommunikasjon

Trykt i Norge Trykt i Norge. Foto: Ukjent

KAMPANJE: Trykt i Norge

Medlemmer av Grafisk Bransjeforening kan merke sine produkter med et unikt kvalitetsstempel som viser at en trykksaken er laget i Norge, av en seriøs bedrift med omtanke for miljøet og lokalsamfunnet.

Grafisk illustrasjonsbilde Grafisk illustrasjonsbilde. Foto: Gina Sanders - stock.adobe.com

KAMPANJE: Two Sides

En global kampanje som løfter fram miljøfordelene med papir, og arbeider mot feilaktige påstander om at papirbruk er mer skadelig for miljøet enn bruk av elektronisk kommunikasjon.

Aktuelle saker fra grafisk

  1. Vi må sikre oss mot datainnbrudd

    Alvorlige datainnbrudd skjer daglig, enten det er rene skurker eller andre lands etterretningstjenester som har økonomiske motiv eller er ute etter sensitiv informasjon. Grafiske bedrifter er også mulige angrepsmål. Ett av medlemmene i Grafisk bransjeforening, Fagtrykk i Trondheim, møtte sitt verste mareritt kl 21:00, 6. april 2021.

  2. Spennende strategiarbeid i Grafisk bransjeforening

    Tiden har aldri stått stille i grafisk bransje. Det inntrykket sitter også igjen etter årets landsmøte i Alta. Det er gjennomført en medlemsundersøkelse om fremtiden, og et viktig innslag i fagprogrammet var innspill til strategiplanen som styret arbeider med.

  3. Kan vi beskytte oss mot dataangrep?

    I år har flere norske bedrifter vært rammet av ulike former for dataangrep. Også departementer, Stortinget og kommuner har fått sine systemer kompromittert. Grafiske bedrifter er heller ikke et unntak fra denne typen kriminelle angrep i år. Men hvem er det som står bak?

Kontaktpersoner i Grafisk Bransjeforening:
Portrett