Strategiske eksportsatsinger videreføres – trenger avklaring og fortgang

Illustrasjon av eksport globalt

Foto: AdobeStock

I statsbudsjettet videreføres samarbeidet mellom partene i arbeidslivet og regjeringen om strategiske sektorvise eksportsatsinger, men det går sakte med å beslutte og starte satsinger og etterspørselsstyring må sikres.

VI er glade for at midlene avsatt til de strategiske sektorvise eksportfremmesatsingene ser ut til å være videreført på samme nivå av Regjeringen i forslaget til Statsbudsjett, sier Egil Sundet i Norsk Industri.

Det er i løpet av 2022 gjort noen organisatoriske grep i forhold til hvordan disse eksportfremmesatsingene skal komme, og de støtter vi fordi det gir en tettere kobling opp mot regjeringen og de statlige virkemidlene. Det er likevel avgjørende viktig å beholde en modell med etterspørselsstyring fra sektorene og industrien selv, nå når de besluttede sektorsatsinger skal igangsettes. Norsk Industri er urolige på dette punktet og ønsker å diskutere dette nærmere med regjeringen, sier Egil Sundet.

Det er besluttet at de to første strategiske eksportfremmesatsingene blir havvind og mer og grønnere maritim eksport. Dette er positivt. Norsk Industri har i tillegg bedt om å få en strategisk satsing på design-- og ferdigvareindustrien. Det er viktig å få fortgang både med hensyn til å godkjenne flere strategiske satsinger, samt å få startet de som er besluttet, sier Sundet. -Og det er viktig at gjennomføringen av de strategiske satsingene blir i tråd med det industrisektorene ønsker, og ikke ender opp med en byråkratisk modell hvor man må søke flere ganger og etterspørselsstyringen blir borte.

Les mer fra side 231 i Næringsdepartementets statsbudsjettforslag