Vil ha Stortingsmelding om forurenset sjøbunn

Publisert

Foto: AdobeStock

Illustrasjon: AdobeStock.

Norsk Industri og Fellesforbundet tar til orde for en ny stortingsmelding om forurenset sjøbunn.

Bakgrunnen for Norsk Industri og Fellesforbundets ønske er særlig forurensningssituasjonen utenfor flere skipsverft, der det er påvist at sedimentene i sjøbunnen kan være forurenset. I noen tilfeller kan forurensningssituasjonen ha sammenheng med historiske utslipp fra verftene. I andre tilfeller er ansvarsforholdene mer uklare og flere aktører kan ha hatt utslipp til de samme sjøområdene.

– Fellestrekk i disse tilfellene er gjerne at utslippene har vært lovlige, at forurensingen i sedimentene nå er forholdsvis liten og at opprydningstiltak vil være svært kostbare, sier forteller Stål Heggelund, bransjesjef for maritim bransjeforening.

Myndighetenes arbeid med opprydning i forurenset sjøbunn følger føringer gitt i Stortingsmeldinger fra tidlig på 2000-tallet.

Norsk Industri og Fellesforbundet mener det nå er på tide med en revisjon av myndighetenes handlingsplan, i form av en ny Stortingsmelding som tar utgangspunkt i erfaringer fra opprydningstiltak i forurenset sjøbunn de siste 15 årene og oppdatert kunnskap om miljøtilstanden i sedimentene. I tillegg er det behov for utvikling av langt bedre metodikk for å kunne vurdere samfunnsøkonomiske effekter av å gjennomføre opprydningstiltak.

– I forslaget ligger også at eventuelle nye pålegg om utarbeidelse av tiltaksrapporter og opprydningstiltak i forurenset sjøbunn utenfor verftene må stilles i bero til det er lagt frem en ny Stortingsmelding, avslutter Heggelund.

> Last ned Norsk Industri og Fellesforbundets posisjonsnotat

> Last ned vedlegget til posisjonsnotatet