Ny rapport om havbruk til havs – Norges neste industrigren?

Publisert

Fire mennesker på en scenen i forbindelse med rapportlansering.

Lansering av rapporten Verdikjedeanalyse av havbruk til havs 30. oktober 2023. F.v.: Jørn Prangerød, daglig leder Biomarint forum, Kine Asper Vistnes, nestleder, Fellesforbundet, Knut Sunde, direktør, Norsk Industri, Tormod Skålsvik, Sjømat Norge / forretningsutvikler Nova Sea. Foto: NHO

30. oktober lanserte Biomarint forum en ny fagrapport om havbasert havbruk. En næring som kan bli Norges neste industrieventyr innen lakseoppdrett og leverandørkjeden.

> Last ned rapporten

Menon og SINTEF har laget en omfattende analyse som dokumenterer muligheten for store ringvirkningene og nye arbeidsplasser i hele verdikjeden. Rapporten er laget på oppdrag fra NHO, LO, Fellesforbundet, Sjømat Norge, Norsk Industri og Biomarint forum.

Krever tydelige og forutsigbare rammebetingelser

I rapporten kommer det frem at det er svært problematisk å avvente en innføring av en grunnrenteskatt med begrunnelsen om at man ønsker å se an om det blir lønnsomhet i næringen, ettersom det i praksis etablerer en forventning om at oppsiden av å lykkes med havbruk til havs kan være begrenset for investorer.

For at vi skal nå potensialet, må rammebetingelsene i næringspolitikken understøtte utviklingen av norsk industri. Vi må bruke kompetansen vi har opparbeidet oss til å lage konstruksjoner og båter som tåler de tøffe værforholdene. Og vi må sikre at fisken kommer til land i Norge og bearbeides her før den sendes videre til utlandet. Vi er også avhengig av god fiskehelse. Her trenger vi mer kunnskap.

Stor verdiskaping

Når det gjelder verdiskapingen i havbruk til havs (produksjonen i sjøfasen) vil den ifølge rapporten kunne generere åtte millioner kroner per sysselsatt.

– Vi er et høykostland, vi må skape arbeidsplasser som har høy produktivitet. Det har vi en fantastisk mulighet til her. Men dette er viktig, ikke bare for selve produksjonen av laks, men også for maritim industri og utvikling av for eksempel av nye fartøystyper, i tillegg til små og store tjeneste og- utstyrsløverandører langs kysten, også de store offshoreverftene som i dag primært leverer til olje og gass, sier Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri.

> Les mer her (nho.no)

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Jørn Prangerød, daglig leder i Biomarint forum. Mob. 922 33 897 eller e-post jp@biomarintforum.no.