Ny rapport: Positiv utvikling i omsetning, verdiskaping og sysselsetting i maritim bransje

Publisert

Illustrasjon av nytt skip

19. september 2023 inngikk Nexans Marine Operations AS og Ulstein Verft en kontrakt på bygging av et stort DP3-kabelleggingsfartøy. Skipet, som er av ST-297 CLV-designet fra Skipsteknisk, er en oppdatert versjon av Nexans Aurora, som ble levert i 2021. Foto: Skipsteknisk

Maritim industri opplevde en vekst i både omsetning og verdiskaping fra 2021 til 2022. Denne veksten er forventet å vedvare i 2023 og i 2024. Dette viser den nye rapporten "Analyse av norsk maritim industri 2023".

Rapporten er utarbeidet av Menon Economics i forbindelse med Verftskonferansen 2023, som gikk av stabelen 7.-8. november. Rapporten er en utvidet versjon av "Utstyrsrapporten" som tidligere ble utarbeidet årlig. I motsetning til Utstyrsrapporten som fokuserte på utstyrsleverandørene, inkludere den nye rapporten hele den norske maritime industrien i analysen.

I den nye rapporten har Menon Economics analysert dagens status og forventet utvikling i norsk maritim industri. Dette inkluderer verft, utstyrsprodusenter og tjenesteleverandører. I tillegg har Menon sett på industriens muligheter tilknyttet ulike markedssegment og eksportmarkedet.

> Last ned rapporten

Kristoffer Alexander Rolland