Eksfin lanserer ny løsning for arbeidskapital

Maritime Robotics båt

Maritime Robotics er første kunde på Eksfins nye garanti for arbeidskapital. Foto: Maritime Robotics

God tilgang på arbeidskapital er viktig for norske små og mellomstore vekstbedrifter som sikter mot internasjonale markeder. Nå åpner Eksfin en heldigital løsning som styrker tilgangen på arbeidskapital.

Eksfins nye løsning kalles arbeidskapitalgaranti og er spesielt tilpasset bedrifter med under 250 ansatte, eller som har en årlig omsetning under 50 millioner euro. I realiteten betyr det nærmere elleve tusen norske bedrifter, som befinner seg i næringer med stor eksportandel. Bedriften må enten eksportere selv, eller levere til kunder som eksporterer.

Tilbudet fungerer slik at bankene inngår en rammeavtale med Eksfin. Bankens kunderådgivere bruker så Eksfins nettportal for å søke om garanti under sin banks tildelte ramme.

– Dette tilbudet vil kunne strekke arbeidskapitalen i industrien på en fleksibel måte for bankforbindelsen. Vi verdsetter at Eksfin både finner nye interessante områder og en god digital løsning for å gjøre det lettere for bedriftene og bankene, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

> Les mer her (eksfin.no)