Standardiserte skip til Sjøforsvaret kan gi store muligheter

Publisert

Fellesforbundet og Norsk Industri (sammen med Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) og Maritimt Forum) mener det bør gis en bevilgning på 500 millioner kroner i Statsbudsjettet 2024 til bygging av et standardisert pilotfartøy for Sjøforsvaret.

Norge har lang tradisjon for å ta frem kostnadseffektive høyteknologiske løsninger i samarbeid mellom forsvar, industri og forskning; i mange tilfeller handler dette om å være først i markedet med nisjeløsninger av høy troverdighet og kvalitet.

Et standardisert, bærekraftig skip vil være en stor mulighet til å vise frem kapasiteten til den maritime klyngen med store muligheter for å bygge nye skip til sjøforsvaret i Norge og andre land. 

Med bakgrunn i kunnskapen som er samlet ved bygging av de tre kystvaktskipene i Norge og den pågående og raske grønne teknologiutviklingen i den norske maritime klyngen, vil byggingen av et pilotfartøy gi Norge ytterligere forsprang på internasjonale konkurrenter.

– For å videreutvikle den norske maritime industrien er det viktig at Norge tar i bruk kunnskapen som ligger der til å utvikle løsninger som ikke bare er gunstige for Norge, men som også kan skape et stort eksportpotensiale, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

> Last ned notat til Stortinget

Figur 7: Fra syv fartøyklasser til to standardfartøy fra Forsvarssjefens fagmilitære råd 2023. Foto: Forsvaret