Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Artikler

Vis filtrering

17 resultater

Type artikkel
Velg område
17 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene koronaviruset

  Havbruksnæringen kan gi nye arbeidsplasser i leverandørindustrien

  Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster foreslår strakstiltak som kan dempe korona-krisen i norsk økonomi.

 2. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Maritim bransjeforening

  Ny GIEK-garanti hjelper maritime leverandører med å vokse i nye markeder

  Aukra Maritime utenfor Molde ville levere til Aker Biomarines nye forsyningsskip for krill. Med ny finansiering fra statlige GIEK og DNB kunne bedriften oppskalere og kontrakten kom på plass. Bemanningen økte med 50 prosent.

 3. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Økonomi

  Bastant nei til grunnrenteskatt

  Havbruksskatteutvalgets flertall foreslår en ny statlig grunnrenteskatt for havbruk. Norsk Industri, som har verdens største oppdrettsselskap Mowi og størstedel av leverandørindustrien som medlemmer, avviser forslaget.

 4. Aktuelt, Havbruksleverandørene

  Hvordan kan vi redusere risikoen for rømming i havbruksnæringen?

  4. oktober deltok Norsk Industri, Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og Kystrederiene på møte hos Fiskeri- og sjømatministeren for å drøfte situasjonen knyttet til rømmingshendelser.

 5. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene

  Politikerne må fremme og ikke hemme havbruksnæringen

  Havbruksnæringen er den eneste eksportnæringen i Norge som både vokser, og som også bygger på sterke norske kompetansemiljø. Det viser rapporten En konkurransedyktig og kunnskapsbasert havbruksnæring, som ble lansert på Arendalsuka.

 6. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene

  Utviklingstillatelser må videreføres!

  Norsk Industris visjon er at norsk lakseoppdrett skal være verdens mest effektive og miljøvennlige industrielle produksjon av protein. I Veikartet for Havbruksnæringen som ble lansert i 2017 har vi et mål om at den årlige eksportverdien fra oppdrett skal være 200 milliarder kroner i 2030.

 7. Aktuelt, Havbruksleverandørene, Økonomi konjunkturrapporten

  Ny merdteknologi fra Akvadesign

  I Konjunkturrapporten 2019 kan du lese om Akvadesign, som siden 2008 har drevet forskning og utvikling av lukket merdteknologi.

 8. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Maritim bransjeforening, Olje og gass, Havrommet

  Store muligheter for økt verdiskaping innenfor havnæringene i Nord-Norge

  En ny mulighetstudie utarbeidet av SINTEF viser et betydelig vekstpotensiale for ulike havnæringer i Nord-Norge.

 9. Nyhet, Havbruksleverandørene, Havrommet

  NOU-utvalg med for dårlig representasjon fra havbruk

  Havbruks-utvalg: For svak representasjon fra næringen, mener Stein Lier-Hansen, adm. direktør i Norsk Industri.