Norsk Industri

Innhold

Artikler

Vis filtrering

23 resultater

Type artikkel
Velg område
23 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Maritim bransjeforening, Forskning og innovasjon

  Ytterligere 65 millioner kroner til prosjekter innen grønn skipsfart fra Forskningsrådet (MAROFF)

  Regjeringen har i "tiltakspakke 3" gitt Forskningsrådet en engangsbevilgning på 65 millioner kroner som skal bidra til utslippsreduksjon fra sjøtransport og til grønn omstilling i maritim sektor.

 2. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Økonomi

  Skatteregimet for havbruk må avklares nå!

  I et felles innspill til Stortingets Finanskomite og Næringskomite tar Fellesforbundet, NNN, Sjømat Norge og Norsk Industri til orde for at Stortinget nå må lande på hvordan skatteregimet for havbruk skal være, og at dette gjøres gjennom et bredere forlik slik at bedriftene får avklarte rammevilkår.

 3. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Statsbudsjettet

  Grunnrenteskatt på havbruk legges bort

  I revidert nasjonalbudsjett går regjeringen inn for at det ikke innføres noen grunnrenteskatt på havbruksnæringen.

 4. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Olje og gass, Økonomi, Forskning og innovasjon, Energi og klima koronaviruset, havvind, ccs, klimavirkemidler

  Slik kan vi ta Norge videre

  Korona-krisen har rammet mange bedrifter hardt. Det samme har lav oljepris. Men i industri-Norge fins det mange prosjekter som, med noen grep, kan realiseres og dermed skape ny vekst.

 5. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Teko koronaviruset

  Norlense lager beredskapstelt

  Norlense, som til vanlig produserer oljevernutstyr for norske og internasjonale kunder, har nå fått et nytt bein å stå på.

 6. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Maritim bransjeforening, Olje og gass, Teknobedriftene, Forskning og innovasjon, Designindustrien koronaviruset

  Krisepakken gir gode muligheter for støtte til innovasjonsaktiviteter

  Innovasjon Norge kom 15. april med mer konkret informasjon om tiltakspakken for innovasjon. Vi anbefaler bedriftene om å orientere seg om mulighetene.

 7. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene koronaviruset

  Havbruksnæringen kan gi nye arbeidsplasser i leverandørindustrien

  Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster foreslår strakstiltak som kan dempe korona-krisen i norsk økonomi.

 8. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Maritim bransjeforening

  Ny GIEK-garanti hjelper maritime leverandører med å vokse i nye markeder

  Aukra Maritime utenfor Molde ville levere til Aker Biomarines nye forsyningsskip for krill. Med ny finansiering fra statlige GIEK og DNB kunne bedriften oppskalere og kontrakten kom på plass. Bemanningen økte med 50 prosent.

 9. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Økonomi

  Bastant nei til grunnrenteskatt

  Havbruksskatteutvalgets flertall foreslår en ny statlig grunnrenteskatt for havbruk. Norsk Industri, som har verdens største oppdrettsselskap Mowi og størstedel av leverandørindustrien som medlemmer, avviser forslaget.