Statsbudsjettet 2024: Bekymret for varslet forbud mot bruk av fossile brensler i industrien

Publisert

I Statsbudsjettet varsler Regjeringen at skal innføres et forbud mot bruk av fossile brensler til indirekte fyring i industrien, som gir utslipp under innsatsfordelingen.

Departementet presiserer at det vil gjøres unntak i tilfeller der et forbud vil innebære svært høye kostnader mål opp mot nytteverdien eller andre åpenbart urimelige konsekvenser, eksempelvis begrensninger i tilgang på strømnett og kraftkapasitet.

Miljødirektoratet har utredet konsekvensene av et forbud og har nå fått i oppdrag å utrede et forslag til forskrift.

Norsk Industri har innhentet innspill fra medlemsbedriftene om konsekvenser av et forbud mot bruk av fossile brensler. Hovedbildet er at konsekvensene trolig vil variere sterkt mellom ulike bedrifter. For noen industribedrifter vil det kunne være enkelt å legge om til elektrisk kraft. I andre tilfeller vil et forbud kunne være så dramatisk som at industribedrifter må legge ned, i mangel på gode alternativer.

Norsk Industri oppfordrer derfor departementet til å vurdere andre, mindre inngripende og mer treffsikre virkemidler for å stimulere industrien til å fase ut bruk av fossile brensler til indirekte fyring.

> Last ned vårt brev til Klima- og miljødepartementet