Statsbudsjettet 2024: Skuffet over kuttet i CO2-kompensasjonen

Regjeringen foreslår å bevilge 6,4 milliarder kroner til CO2-kompensasjonsordningen for industrien. Samtidig foreslår regjeringen å øke kvoteprisgulvet fra 200 kroner til 375 kroner.

Dette innebærer et kutt i ordningen fordi industrien kun vil få støtte for den delen av kvoteprisen som overstiger 375 kroner.

– Vi er skuffet over kuttet i CO2-kompensasjonen. Det svekker godheten i ordningen i en krevende tid, der vi ser at konkurrentland øker sin satsing på industriutvikling. Svekkelsen kommer uten reell dialog og kontakt med industrien. Vi forventer at regjeringen umiddelbart igangsetter forhandlinger med industrien slik at CO2-kompensasjonen blir forutsigbar og underbygger formålet om å hindre karbon- og investeringslekkasje, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

> Last ned faktaark om CO2-kompensasjonsordningen

> Les mer på regjeringen.no