Statsbudsjettet 2024: Gode kompetansetiltak

Publisert

Elever i klasserom med pc'er

Foto: AdobeStock. Foto: elen31 - stock.adobe.com

Regjeringen bevilger penger til nye fagskoleplasser samt styrker ordninger for å kunne ta et fagbrev nr. 2.

Fagskoler

Norsk Industri er godt fornøyd med Regjeringens forslag om å prioritere bl.a. utdanninger innen tekniske fag og områder som er viktige for det grønne skifte når de foreslår å bevilge 22,8 millioner kroner til 500 nye studieplasser på fagskolene. Det gir viktige og positive signaler til industrien.

Fagbrev nr. 2

Industrien har i lengre tid etterlyst ordninger som gjør det lettere for operatører å ta et nytt fagbrev, fagbrev nr. 2. Dette vil være en styrke for operatørene og ivareta bedriftenes behov for riktig og nødvendig kompetanse. Det er derfor gledelig at Regjeringen vil øke ordningen med 30 millioner og foreslår 189 millioner kroner for at alle skal kunne ta et nytt fagbrev selv om de har ett fra før eller har generell studiekompetanse.