Statsbudsjettet 2024 - hva skjer?

Publisert

Stein Lier-Hansen på høring i Stortinget

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen på høring om Statsbudsjettet i Næringskomiteen 16. oktober 2023. Foto: Skjermdump fra stortinget.no

Norsk Industri følger prosessene rundt arbeidet med Statsbudsjettet tett. Her finner du en oppsummering.

6. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett. Les mer på regjeringen.no

Kort tid etter var det høringer i Stortinget, der Norsk Industri som vanlig stilte i de viktigste komiteene for industrien. Les våre høringsinnspill

Som kjent er regjeringen en mindretallsregjering, og det er avgjort at det er SV som også i år er budsjettpartner. 9. november la SV frem sitt alternative statsbudsjett (sv.no). Dette innebærer 15 milliarder i ekstra utgifter og 15 milliarder i ekstra inntekter i forhold til regjeringens forslag.

SVs alternative statsbudsjett er på 63 sider, men en kortversjon av dette av mest relevans for industrien kan sies å være blant annet:

  • en kraftig økning i formuesskatten
  • halvering av ekstraordinær arbeidsgiveravgift
  • kraftig økt CO2-avgift
  • kraftig merskatt og slutt på leting for olje- og gassindustrien
  • satsing på grønn hydrogen ved differansekontrakter
  • kutt i det europeiske forsvarsfondet
  • økt satsing på Nysnø og Eksportfinansiering Norge for å styrke grønn industri
  • ønske om at oljeselskapene øker havvindsatsing lik hva de trenger av kraft til elektrifisering

I tillegg økes skatt på høye lønninger, mens resten av befolkningen får skattelette. Og en rekke utgiftsøkninger som skal bidra fordelingspolitisk.  

Innen kort tid starter de formelle forhandlingene mellom regjeringspartiene på Stortinget (Ap og Sp) og SV, med sikte på enighet i løpet av tre-fire uker. Det blir spennende å se hvilke av SVs mange forslag til omprioriteringer som blir å se i det endelige statsbudsjettet.

Norsk Industri er i løpende diskusjon med regjeringspartiene, SV, andre partier og regjeringsapparatet om saker som er viktige for industrien, jf. våre innspill til høringene. Vi både tar kontakt og blir kontaktet om virkning av ulike forslag og om vi har forslag til alternativer. Dette er helt normale prosesser i et komplekst arbeid hvor Stortinget, i tett kontakt med regjeringsapparatet, i løpet av noen uker skal skjære gjennom og ta beslutninger på en rekke områder.