Statsbudsjettet 2024: Norsk Industris høringsinnspill

Publisert

Her finner du høringsinnspillene som Norsk Industri har sendt inn i forbindelse med Statsbudsjettet 2024.

Arbeids- og sosialkomiteen

Høringsinnspill til Statsbudsjettet 2024 - Arbeids- og sosialkomiteen

Høring 16. oktober. Fra Norsk Industri deltok fagsjef Mats Tønnessen og advokat Terje Hovet. Gå til høringen (stortinget.no)

Energi- og miljøkomiteen

Høringsinnspill Statsbudsjettet 2024 - Energi- og miljøkomiteen

Høring 24. oktober. Fra Norsk Industri deltok adm. dir. Stein Lier-Hansen, direktør Ole Børge Yttredal og fagsjef Jeanette Iren Moen. Gå til høringen (stortinget.no)

Finanskomiteen

Høringsinnspill til Statsbudsjettet 2024 - Finanskomiteen

Høring 16. oktober. Fra Norsk Industri deltok adm. dir. Stein Lier-Hansen og direktør Knut Sunde. Gå til høringen

Næringskomiteen

Høringsinnspill Statsbudsjettet 2024 - Næringskomiteen

Høring 16. oktober. Fra Norsk Industri deltok adm. dir. Stein Lier-Hansen. Gå til høringen