Skriftlig innspill oversendt Havbruksutvalget

Publisert

Foto: AquaCulture Engineering.

Norsk Industri og FLO-Sjø (*) har i felleskap oversendt Havbruksutvalget et innspill på hvordan vi best mulig kan skape insentiver for mer bærekraftig vekst i havbruksnæringen.

FLO-Sjø har arbeidet for å belyse den betydelige samfunnseffekten det vil ha å etablere en særskilt tillatelsesordning for flytende lukket oppdrettsteknologi. Det legges opp til at ordningen skal komme i tillegg til trafikklyssystem tildelingene.

Det er viktig at myndighetene etablerer en ordning som ikke kompliserer forvaltningssystemet, men i størst mulig grad er lik tildeling av ordinære tillatelse, bortsett fra at ordningen setter spesifikke krav til effektmål (objektive miljømål).

(*) Flo-sjø er et bedriftsnettverk for å styrke utviklingstakten av teknologi for flytende lukket oppdrett i sjø bestående av bedrifter som utvikler og selger teknologi innen dette segmentet.

Nettverket består foreløpig av 10 bedrifter, lokalisert langs hele den norske kysten fra Nordland til Oslofjorden; Akvafuture AS, Ovum AS, Nekkar ASA, Stadion Laks AS, Akvatech AS, Fishglobe AS,  Aquafarm Equipment AS, Bluegreen Technology, Fiizk og Preline.

Les vårt skriftlige innspill her

Kristoffer Alexander Rolland