Skriftlig innspill til utarbeidelse av næringsplaner til havs fra HTH-gruppen i Norsk Industri

Publisert

Klar himmel over åpent hav

Hav. Foto: svetamart - Fotolia

Norsk Industri og Havbruk til havs gruppen i Norsk Industri har levert et skriftlig innspill til forslaget om næringsplaner for norske havområder

HTH gruppen i Norsk Industri har gitt innspill til den pågående prosessen med utarbeidelse av næringsplaner til havs. HTH-gruppen i Norsk industri arbeider for å realisere ambisjonen om at Norge skal bli en verdensledende aktør innen oppdrett av laks i åpent hav og gruppen består av bedriftene Aker Solutions, Aibel, SalMar Aker Ocean, Utror, Viewpoint Seafood og Aqualoop.

I innspillet vektlegger gruppen behovet for langsiktighet og fremtidig utvikling når næringsplanen utformes, samt behovet for samhandling ved samlokalisering, og prioritering av areal og tilrettelegging for prosjekter i industriell skala   

> Les hele innspillet her   

  • Stål Heggelund
  • Bransjesjef - Maritim bransjeforening og Havbruksleverandørene
  • Pressebilder
Kristoffer Alexander Rolland