Gode nyheter for Ocean Space Centre

Foto: Sigmund Bolme / NTNU

Besøk på Ocean Space Centre.

STATSBUDSJETTET: Regjeringen foreslår å bevilge 40 millioner kroner til forprosjektering av Ocean Space Laboratories. Dette er en veldig god nyhet for alle havnæringene.

Ocean Space Centre er fremtidens nasjonale senter for utdanning, forskning og teknologiutvikling for havromsnæringene, med stor betydning for Norge som havnasjon. Ocean Space Centre skal drives av NTNU og SINTEF, og vil erstatte dagens marintekniske senter på Tyholt i Trondheim. Dagens anlegg er nedslitt og umoderne. De eldste laboratoriene er fra 1939, og det store havbassenget ble åpnet i 1981.

Med forslaget i statsbudsjettet kan prosjektet kan fortsette på det gode arbeidet som allerede er nedlagt i å planlegge for fremtidens havsenter på Tyholt.

– Dette er en veldig god nyhet for alle havnæringene. For at Norge skal fortsette å inneha en ledende posisjon er vi nødt til å satse på forskning og utvikling. En fortsatt stor satsing på miljøet ved SINTEf og NTNU er overmåte viktig for vår fremtid. Slike prosjekt tar lang tid å realisere, denne bevilgningen sørger for at vi er i rute for å få et modernisert og fremtidsrettet anlegg, sier Lars Gørvell-Dahll, bransjesjef for Maritim bransjeforening i Norsk Industri.

> Les mer her