Norsk Industri og leverandørindustrien var sterkt til stede på Barenthavskonferansen

Publisert

Sju mennesker på en scene

Fra venstre: Nina K. Jonassen, Styreleder i Barentshavskonferansen, Greger Mannsverk, Adm. dir. i Kimek AS, Ståle Kyllingstad, styreleder i Norsk Industri og konsernsjef i IKM, Frode Alfheim, Forbundsleder i IE&FLT, Berit Gjellan, Prosjektdirektør for Snøhvit Future for Aibel, Erlend Bullvåg, CEO, KPB og Karsten Gudmundset, CEO, Moreld Apply. Foto: Norsk Industri

Over 350 deltagere var til stede på årets Barentshavskonferanse i Hammerfest. Årets tema var "En bærekraftig industri bygger en god fremtid i nord".

Representanter fra myndighetene, toppledere i oljeselskap, ledere i leverandørindustrien, organisasjoner og politikere fra energi- og miljøkomiteen hadde innlegg og ble utfordret på scenen på en stor bredde av temaer.

> Les nettsak fra Sokkeldirektoratet

Norsk Industri ved styreleder Ståle Kyllingstad innledet sesjonen med tittelen "Lokale ringvirkninger fra industriprosjekter blir stadig viktigere for å få legitimitet. Er vi gode nok og hvordan kan nordnorske leverandører ta en større andel av verdiskapningen". I panelet hadde han med seg Greger Mannsverk fra Kimek, Frode Alfheim fra IE&FLT, Karsten Gudmundset i Moreld Apply, Berit Gjelland fra Aibel og prosjektdirektør for Snøhvit Future, og Erlend Bullvåg fra KPB.

I neste panel var tittelen: "Fokus på å bygge industri og samfunn i nord. Hvordan få ringvirkninger og tiltrekke oss den riktige kompetansen?". Her innledet Bjørn Einar Brath fra Siemens Energy, som også er nestleder i Norsk Industri Offshore. I dette panelet deltok Ståle Kyllingstad på vegne av IKM. Nina K. Jonassen, styreleder i Barentshavskonferansen og mangeårig styremedlem i Norsk Industri Offshore, ledet begge panelene utfordret deltagerne på en glimrende måte.

Stor aktivitet i nordområdene fremover

Det pågår og planlegges nå en rekke store prosjekter i Barentshavet og i Hammerfest. Johan Castberg-skipet, et gigantprosjekt til over 50 milliarder er på det nærmeste ferdigstilt ved Aker Solutions' verft på Stord, og seiler nordover for installasjon på feltet i Barentshavet i løpet av mai måned. Driftsstart er planlagt til slutten av 2024.

> Les mer om skipet på på equinor.com

Når dette skipet kommer i produksjon vil det være tre felt i drift i Barentshavet:

  • Snøhvit-feltet med Hammerfest-LNG
  • Goliat-feltet
  • Johan Castberg-feltet

Equinor har satt i gang Snøhvit Future-prosjektet for fullt, hvor Aibel er tildelt en EPCI-kontrakt. Dette innebærer prosjektering, innkjøp, bygging og installasjon av to nye prosessmoduler relatert til landkompresjon og elektrifisering av anlegget på Melkøya. De skal også bygge en ny mottaksstasjon for strøm fra land samt utføre integrasjonsarbeid på anlegget. Kontrakten har en verdi på over åtte milliarder, og Aibel har allerede satt bort betydelige kontrakter til leverandører i regionen. Dette er et stort prosjekt som vil gå frem til 2027, og vil gi stor aktivitet og store ringvirkninger både i nord og i sør i Norge.

> Les mer om Snøhvit Future på aibel.com

Utover dette blir det i 2024 stor leteaktivitet i Barentshavet med boring av 8-10 letebrønner, hvor det letes spesielt mot nye store gassfunn. Horisont Energi arbeider aktivt videre med sine planer for bygging av en ammoniakk-fabrikk basert på naturgass med karbonfangst og -lagring. Anlegget er planlagt bygget like vest for Hammerfest.

> Les mer om "Barents Blue" på horisontenergi.no

Konsortiet til Goliat Vind har fått to milliarder kroner i støtte for utvikling av en mindre flytende havvindpark plassert på Goliat-feltet, hvor strømkabelen til Goliat-plattformen skal benyttes for oppkopling mot land.

> Les mer om Goliat Vind (goliatvind.no)

Alt dette er svært viktige og spennende prosjekter for norsk leverandørindustri og en robust utvikling av en bredere og større aktivitet i nordområdene.