Enighet mellom Norsk Industri og IE&FLT om elektrokjemisk overenskomst

Publisert

Delegasjonene samlet etter enigheten i forhandlingene på elektrokjemisk overenskomst

Norsk Industris Haralds Solberg og IE&FLTs Frode Alfheim sammen med delegasjonene etter at det ble enighet i forhandlingene på elektrokjemisk overenskomst 2024. Foto: Norsk Industri

Norsk Industri og IE&FLT har blitt enige i forhandlingene på elektrokjemisk overenskomst.

– Utgangspunktet for oppgjøret var krevende med stor avstand mellom partene, men det har vært gode og konstruktive forhandlinger. Det er også lagt et godt grunnlag gjennom godt partssamarbeid de siste to årene. Vi er tilfredse med å ha kommet i mål uten mekling. Resultatet vi har kommet fram til sammen med IE&FLT er et resultat hvor begge parter har strukket seg langt, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norsk Industri.

Gjennom forhandlingene har vi blitt enige om nye tiltak for å sikre gode og reelle lokale forhandlinger. Det iverksettes nå nye tiltak som skal sikre gode lokale forberedelser og gjennomføring av forhandlingene. Ved uenighet om lokale lønnstillegg etableres det en ny nemnd fra IE&FLT og Norsk Industri som skal vurdere og gi råd om håndteringen.

Partene har tatt utfordringene på alvor, og har kommet fram til et godt kompromiss. Selv om avstanden har vært stor, så har vi, gjennom konstruktive forhandlinger, kommet fram til en akseptabel løsning for begge parter.

Det økonomiske oppgjøret på overenskomsten ligger innenfor frontfagets ramme.

> Last ned protokollen

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

Medlemmer

E-post: henvendelsesskjema eller 23088888

Presse

Kommunikasjonssjef Cathrine W. Eidal. E-post cwe@norskindustri.no eller tlf. 47637797

NYHET: Få tariff-varsel på SMS

Vi tester en ny løsning for SMS-varsling under årets lønnsoppgjør. For å melde deg på tjenesten, send SMS "NI TARIFF" til 26199. For å melde deg av, send "NI STOPP" til 26199.

Mottak av meldinger er gratis. På- og avmelding følger din operatørs takster.