Norsk Industri

Innhold

Artikler

Vis filtrering

70 resultater

Type artikkel
Velg område
70 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt, Nyhet, Forskning og innovasjon, Energi og klima

  PILOT-E utlyser 100 millioner

  PILOT-E utlyser 100 millioner til løsninger for utslippsfri maritim transport og fremtidens klimanøytrale industri.

 2. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  Økende energikostnad for industribedriftene

  Energikostnaden for industri- og bergverksbedriftene steg med 4,5 prosent fra 2016 til 2017, til 25,7 øre/kWh i gjennomsnitt.

 3. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Statsbudsjettet

  Bekymret for CCS-utsettelse

  Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett vedtatt å utsette investeringsbeslutningen for fullskala CCS-kjede til 2020/2021. Norsk Industri er bekymret for konsekvensene av dette.

 4. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  Starter gruppearbeid for å begrense utslipp fra industrien

  Regjeringen ønsker bærekraftig vekst i industrien og oppretter samhandlingsforumet Prosess21.

 5. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  Karbonfangst og -lagring kan gi titusenvis av arbeidsplasser

  Fangst og lagring av CO2 gir store industrielle muligheter for norske bedrifter, og kan skape opptil 70 000 nye jobber frem mot 2050, viser ny studie fra SINTEF.

 6. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  Viktige nye kraftkontrakter inngått med Statkraft

  Statkraft har i løpet av april inngått to viktige langsiktige kraftkontrakter med Hydro og Finnfjord smelteverk.

 7. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  Tredje energimarkedspakke i EU vedtatt i Stortinget

  Etter en lang debatt med stort engasjement vedtok Stortinget 22. mars at Norge skal innlemme i EØS-avtalen de rettsakter som inngår i EUs tredje energimarkedspakke.

 8. Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt

  Innlemmelsen av EUs 3. energimarkedspakke

  Stortinget skal behandle innlemmelsen av EØS-avtalens rettsakter som inngår i EUs tredje energimarkedspakke den 22 mars. Norsk Industri støtter regjeringens framlegg og mener det av hensyn til våre gass- og fornybarressurser er helt avgjørende at vi deltar i dette markedet på like vilkår og med like spilleregler. Det er i hovedsak dette tredje energimarkedspakke handler om.

 9. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  Ny stor kraftkontrakt til Alcoa

  Alcoa Norway ANS har inngått en 15 år lang kraftkontrakt med Eolus om kjøp av hele produksjonskapasiteten fra den planlagte vindparken på Øyfjellet i Vefsn kommune.

 10. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  Energisamarbeid med Europa er avgjørende

  Industrien trenger europeisk energisamarbeid. Dette er avgjørende både for å få til en felles, ren klimapolitikk og for å ikke sette Norge på sidelinjen når framtidens kraftpolitikk skal utformes.