Norsk Industri

Innhold

Artikler

Vis filtrering

68 resultater

Type artikkel
Velg område
68 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  Starter gruppearbeid for å begrense utslipp fra industrien

  Regjeringen ønsker bærekraftig vekst i industrien og oppretter samhandlingsforumet Prosess21.

 2. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  Karbonfangst og -lagring kan gi titusenvis av arbeidsplasser

  Fangst og lagring av CO2 gir store industrielle muligheter for norske bedrifter, og kan skape opptil 70 000 nye jobber frem mot 2050, viser ny studie fra SINTEF.

 3. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  Viktige nye kraftkontrakter inngått med Statkraft

  Statkraft har i løpet av april inngått to viktige langsiktige kraftkontrakter med Hydro og Finnfjord smelteverk.

 4. Aktuelt, Energi og klima

  Glencore Nikkelverk vant Sørlandets Energipris

  Glencore Nikkelverk har satset systematisk på energieffektivisering og energiledelse siden 2013. I år ble de tildelt Sørlandets Energipris!

 5. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  Tredje energimarkedspakke i EU vedtatt i Stortinget

  Etter en lang debatt med stort engasjement vedtok Stortinget 22. mars at Norge skal innlemme i EØS-avtalen de rettsakter som inngår i EUs tredje energimarkedspakke.

 6. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  Stort engasjement for karbonfangst

  19. mars arrangerte Norsk Industri karbonfangstseminar med stor deltagelse fra mange ulike aktører. På seminaret ble det presentert mange nye, interessante initiativ og muligheter.

 7. Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt

  Innlemmelsen av EUs 3. energimarkedspakke

  Stortinget skal behandle innlemmelsen av EØS-avtalens rettsakter som inngår i EUs tredje energimarkedspakke den 22 mars. Norsk Industri støtter regjeringens framlegg og mener det av hensyn til våre gass- og fornybarressurser er helt avgjørende at vi deltar i dette markedet på like vilkår og med like spilleregler. Det er i hovedsak dette tredje energimarkedspakke handler om.

 8. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  Ny stor kraftkontrakt til Alcoa

  Alcoa Norway ANS har inngått en 15 år lang kraftkontrakt med Eolus om kjøp av hele produksjonskapasiteten fra den planlagte vindparken på Øyfjellet i Vefsn kommune.

 9. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  Energisamarbeid med Europa er avgjørende

  Industrien trenger europeisk energisamarbeid. Dette er avgjørende både for å få til en felles, ren klimapolitikk og for å ikke sette Norge på sidelinjen når framtidens kraftpolitikk skal utformes.

 10. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

  Rapport anbefaler Regjeringen å gå videre med Karbonfangstprosjektene (CCS)

  Norsk prosessindustri har i sitt veikart fram mot 2050 synliggjort viktigheten av at Norge får etablert en fungerende verdikjede for fangst, transport og lagring av CO2. Om vi ikke får etablert en slik kjede vil industrien ikke nå sitt mål om nullutslipp i 2050.