Norsk Industri

Innhold

Artikler

Vis filtrering

119 resultater

Type artikkel
Velg område
119 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt, Nyhet, Forskning og innovasjon, Energi og klima

  Norge henter hjem milliarder av forskningskroner fra EU på klima, miljø og energi

  I hard konkurranse med aktører fra hele verden har norske forsknings- og innovasjonsmiljøer hentet hjem mer enn 11 milliarder kroner fra EUs forskningsprogram.

 2. Aktuelt, Nyhet, Elektro og energi, Olje og gass, Energi og klima havvind

  Havvindprosjekt utenfor Skottland bygges med kabler fra Nexans Norway og garanti fra GIEK

  Britiske Seagreen Wind Energy Ltd. skal utvikle en bunnfast havvindpark utenfor kysten av Skottland. Nexans har kontrakt for design, engineering, produksjon og installasjon av høyspent transmisjonskabler til havs og til lands.

 3. Aktuelt, Nyhet, Økonomi, Energi og klima koronaviruset

  Industribedriftene varsler lavere investeringer

  Investeringene i industribedriftene var rekordhøye i forkant av koronakrisen. I Statistisk sentralbyrås siste spørreundersøkelse om investeringer varsler bedriftene nedgang på tjue prosent i 2020 sammenlignet med tilsvarende undersøkelse før koronaen.

 4. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening, Olje og gass, Økonomi, Forskning og innovasjon, Energi og klima, Designindustrien koronaviruset, havvind

  Vårt innspill til ny tiltakspakke

  29. mai kom regjeringen med en ny tiltakspakke. Her er våre innspill til "Prop. 126 L (2019–2020) og Prop. 127 S (2019–2020), økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet".

 5. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima koronaviruset, ccs, klimavirkemidler

  Industrien blir ikke hørt i viktige klimaspørsmål

  Enova får to millarder kroner i økte bevilgninger i den nye tiltakspakken fra regjeringen. Dette er en god og viktig satsing. Samtidig er vi bekymret for at regjeringen heller ikke denne gangen fjerner det kunstige skillet mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor.

 6. Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Energi og klima havvind

  Regjeringen gir støtte til "Utvikling av norsk leveransemodeller innen havvind"

  Leverandørindustrien og Norsk Industri har fått tildelt 10 millioner kroner i regjeringens grønne omstillingspakke til å gjennomføre prosjektet "Utvikling av norsk leveransemodeller innen havvind". Prosjektet vil ha 12 måneders varighet.

 7. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening, Energi og klima

  Vil bygge batterifabrikk på Sørlandet

  Investor Bjørn Rune Gjelsten og Agder Energi vil utvikle miljøvennlig storindustri på Sørlandet.

 8. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening, Økonomi, Forskning og innovasjon, Energi og klima, Designindustrien, Arbeidsliv koronaviruset

  Innspill til Finanskomiteen om revidert

  Norsk Industri har sendt inn en rekke innspill på revidert nasjonalbudsjett til Stortingets finanskomite.

 9. Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Energi og klima ccs

  Historisk investeringsbeslutning for transport og lagring av CO2

  Equinor, Shell og Total har besluttet å investere i Northern Lights-prosjektet i Norges første utnyttelsestillatelse for lagring av CO₂ på norsk sokkel.

 10. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Maritim bransjeforening, Energi og klima Sirkulærøkonomi, klimavirkemidler

  Ny utlysning i PILOT-E

  PILOT-E utlyser midler til prosjekter rettet mot utslippsfri maritim transport og klimanøytral industri. Søknadsfristen er 16. september 2020.