Kraftselskapene må få opp tempoet på investeringene i kraftsektoren

Nye SSB-tall viser at oppgang i kraftinvesteringer i 2023 og i 2024 øker. I 2023 endte det på 26,9 milliarder kroner i løpende kroner.

Dette er en oppgang på 11 prosent sammenlignet med 2022, og skyldes høyere investeringer i overføring og distribusjon av elektrisitet. Investeringer i kraftproduksjon falt med 8 prosent.

Graf som viser investeringer. Kraftforsyning. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Millioner løpende kroner.

Investeringer. Kraftforsyning. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Millioner løpende kroner. Foto: SSB

De nyeste anslagene for kraftforsyning i 2024 antyder en investeringsoppgang på 14 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2023 gitt i februar i fjor. Investeringsveksten innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet anslås til 18 prosent i 2024, men for kraftproduksjon forventes en vekst på 24 prosent.

– Norsk Industri er sterkt bekymret for at nivået på investeringene ligger langt under det som   vil gi tilstrekkelig med økt produksjon og effekt i tråd med forbruksvekst. Videre utvikling av industrien vil være avhengig av både mer energi, effekt og linjekapasitet. Altså reinvesteringer i eksisterende kraftverk, utvidelser og nye kraftverk, sier Hans Petter Bøe Rebo, bransjesjef for Norsk Industri Elektro og Energi.

Kraftsystemet trenger oppgradering, nyinvesteringer og vedlikehold for å gi forbrukere og industribedrifter mer forutsigbarhet på pris og tilstrekkelig fornybar kraft fremover. 

> Les mer på ssb.no