Får medhold i klagesak om CO2-kompensasjon

Fabrikk eksteriør

Hunton på Skjerven ved Gjøvik. Foto: Hunton

Klima- og miljødepartementet har omgjort Miljødirektoratets vedtak der Hunton AS og Huntonit AS fikk avslag på sine søknader om CO2-kompensasjon.

Dette er med på å trygge viktige bedrifter og arbeidsplasser i henholdsvis Gjøvik og Vennesla.

– Dette er en viktig avklaring som sikrer forutsigbarhet for produksjon av fiberplater i Norge, sier fagsjef, og ansvarlig for treforedlingsindustrien, Marit Holtermann Foss i Norsk Industri.

> Les saken på regjeringen.no

Om CO2-kompensasjonsordningen

Formålet med ordningen er å forhindre at kraftkrevende industri legger ned produksjonen og flytter den til land som ikke har like streng klimapolitikk, såkalt karbonlekkasje. CO2-kompensasjonen refunderer faktiske utgifter konkurranseutsatt industri har som følge av CO2-påslaget i kraftprisen.

> Les mer på miljodirektoratet.no