Lofoten Foto: Getty / Val Thoermer / EyeEm

Energy Transition Norway 2020

Se opptak av lanseringen lenger ned på siden.

Last ned "Energy Transition Norway 2020"

Norge er godt posisjonert i det grønne skiftet, men den nye rapporten "Energy Transition Norway 2020" viser at vi er langt fra å nå de ambisiøse klimamålene. Rapporten viser at det er store muligheter for norsk industri til å være med på omstillingen de neste årene.

Norge når ikke klimamålene

I en ny energi- og klimarapport slås det fast at Norge ikke vil nå klimamålene i 2030 eller 2050. Norsk Industri etterlyser politisk besluttsomhet i møte med omstillingen av norsk økonomi og energisektor.

Det er bransjeforeningen Elektro og Energi i Norsk Industri som har bestilt rapporten fra DNV GL. DNV GL har tidligere laget globale fremskrivninger for energiutviklingen i verden, men denne gangen har de utelukkende fokusert på Norge. Rapporten slår fast at Norge er langt unna å nå egne klimamål i 2030.

Det bekymrer administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen:

– Rapporten er en marsjordre til både Regjeringen og Stortinget. Vi er langt unna å nå målsettingene vi har satt for 2030. Vi kan ikke fortsette å øke ambisjonsnivået og vedta enda mer hårete mål om vi ikke har tilstrekkelige planer om å følge dem opp, sier Stein Lier-Hansen.

Norge har verdens mest vellykkede elbil-satsing, grønn skipsfart og investerer i havvind, men det er ikke nok. Ifølge rapporten vil vi i 2030 kun nå et kutt i klimagassutslipp på 23 prosent basert på 1990-nivået, mot en målsetting om 50 prosent. Prognosene forutsetter blant annet at elbil-subsidiene fortsetter som nå. Fjernes disse, vil Norge være enda lenger unna målet om å halvere utslippene.

– Manglende politikk får konsekvenser. Industrien og næringslivet i Norge trenger politisk lederskap i årene som kommer. Vi skal gjennom store endringer og vi skal omstille norsk økonomi. Skal vi klare det trenger vi forutsigbare rammer, gode incentivordninger og langsiktige satsinger fra Regjeringen, sier styreleder for bransjeforeningen Elektro og Energi i Norsk Industri, Nils Klippenberg.

Norge ser heller ikke ut til å nå en rekke andre uttalte mål. Fremfor å halvere transportutslippene i 2030 sammenlignet med 2005, vil reduksjonen sannsynligvis være 41 prosent. Innen 2025 vil elektriske kjøretøyer trolig utgjøre omtrent 82 prosent av salget av nye personbiler, ikke 100 prosent som er målet.

Unik posisjon i verden

På lengre sikt er Norge heller ikke i rute. I 2050 ligger Norge an til kun 68 prosent kutt i CO2-utslipp. Det er 25 prosentpoeng lavere enn de klimamålene som Stortinget har satt.

Norge har betydelig erfaring og en ledende rolle innen LNG-, batteri- og hydrogenfremdrift for innenlandstrafikk. Det å utvide denne lederrollen til forskning, utvikling og pilotering av lav- og nullutslippsdrivstoff og tilhørende infrastruktur for internasjonal shipping er en lovende mulighet. Norge er også godt posisjonert for en ledende rolle innen flytende havvind. Med erfaringen innen olje og gass har Norge kompetanse innen undervannsteknologi, forankring, flytere og mye annet av det som trengs for å utvikle og skalere flytende havvind.

Her hjemme er vi også ledende på elektrifisering av offshore olje- og gassproduksjon, som fremover vil bli viktig globalt. Flytende havvind og batterier er del av dette bildet. I tillegg kan avkarbonisering av naturgass komme til å bli svært viktig for å sikre et marked for norsk gass og tilhørende industri. Norge er i front for elbil-satsing, men skal vi lykkes må vi også bli et foregangsland innen tyngre kjøretøyer, enten det er elektrisk infrastruktur eller hydrogen. Norsk industri er godt posisjonert, men her kreves det politiske ambisjoner og tiltak.

– Vi må utnytte de unike mulighetene vi har i Norge. Det gjør vi dessverre ikke godt nok i dag. Jeg håper at rapporten blir en vekker for flere, og bidrar til å legge rammene for den politiske debatten frem mot valget i 2021, avslutter Stein Lier-Hansen.

Podcast: Masterplan for fremtidsindustriene

Hør Sverre Alvik fra DNV GL og Nils Klippenberg, styreleder i Norsk Industri Elektro og energi, forklare hvordan vi kan løse den politiske floken. Det er UN Global Compact Norge som står bak podcasten. Gå til podcasten

Last ned Energy Transition Norway 2020

Spørsmål?

Har du spørsmål til rapporten kan du sende e-post til Norsk Industri eller DNV GL. Skriv i emnefeltet: Spørsmål til Energy Transition Norway 2020.

Norsk Industri: info@norskindustri.no

DNV GL: eto@dnvgl.com