Vindkraft

Norsk industri er godt posisjonert til å ta en større rolle i havvindmarkedet og kapitalisere på den kraftige veksten markedet er inne i. Her er det store muligheter for norsk leverandørindustri! På denne siden finner du mer informasjon om vårt arbeid.

  1. Krav om hybridkabler er et blindspor

    Havvindsatsingen ser ut til å bli dyrere enn forventet. Den tverrpolitiske enigheten om satsingen slår nå sprekker. Norsk Industri mener vi Norge fortsatt må "kjøre på".

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!