Vindkraft

Norsk industri er godt posisjonert til å ta en større rolle i havvindmarkedet og kapitalisere på den kraftige veksten markedet er inne i. Her er det store muligheter for norsk leverandørindustri! På denne siden finner du mer informasjon om vårt arbeid.

Havvind Foto: Aker Offshore Wind

VindKOMP

Kompetansekartlegging av vindindustrien til havs.

Havvind Foto: AdobeStock

Samarbeidsforum for havvind

Samle, styrke, synliggjøre

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!