Norsk Industri

Innhold

Energi- og klimapolitiske virkemidler

Norske industribedrifter skal være verdensledende på klima og miljø, samtidig som verdiskapingen øker. Tilgangen på fornybar kraft til konkurransedyktige betingelser er en grunnleggende forutsetning for å lykkes.

Virkemiddelapparatet har opp gjennom årene bidratt til å utløse store utslippsreduksjoner og teknologiutvikling langt utover det virksomhetene har fått i støtte. Denne type målrettet samarbeid må vi styrke i årene fremover. Risikoavlastning fra virkemiddelappartet bidrar til en fremtidsrettet og konkurransedyktig industri som vi er helt avhengig av for å nå klima- og miljømålene Norge har satt seg.

 1. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt klimavirkemidler

  Omfattende klimaplan fra EU lagt frem

  Europa-kommisjonens president Ursula van der Leyen la 16. september frem forslag om at EUs utslippsmål for 2030 skal være 55 prosent. Nå kommer en oppfølging i en form av en bred plan om hvordan de skal oppnå det nye målet for 2030.

 2. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt klimavirkemidler

  Karbontoll bør være siste utvei

  EU foreslår å innføre "karbontoll" for å hindre at europeisk industri flytter ut eller blir utkonkurrert av importprodukter fra land der klimapolitikken er slappere og utslippskostnadene lavere. Norsk Industri er svært skeptiske til en slik løsning.

 3. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima klimavirkemidler

  Nå åpnes det for søknader til EUs innovasjonsfond

  Verdens største finansielle støtteordninger for lavutslippsteknologi – EUs innovasjonsfond – planlegger å tildele 10 milliarder euro over den neste tiårsperioden til teknologi som bidrar til å redusere utslipp.

Illustrasjon: AdobeStock

Korona-krisen har rammet mange bedrifter hardt. Det samme har lav oljepris. Men i industri-Norge fins det mange prosjekter som, med noen grep, kan realiseres og dermed skape ny vekst.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!