Energi- og klimapolitiske virkemidler

Norske industribedrifter skal være verdensledende på klima og miljø, samtidig som verdiskapingen øker. Tilgangen på fornybar kraft til konkurransedyktige betingelser er en grunnleggende forutsetning for å lykkes.

Virkemiddelapparatet har opp gjennom årene bidratt til å utløse store utslippsreduksjoner og teknologiutvikling langt utover det virksomhetene har fått i støtte. Denne type målrettet samarbeid må vi styrke i årene fremover. Risikoavlastning fra virkemiddelappartet bidrar til en fremtidsrettet og konkurransedyktig industri som vi er helt avhengig av for å nå klima- og miljømålene Norge har satt seg.

Illustrasjon: AdobeStock.

Industriprosjekter som tar Norge videre

Korona-krisen har rammet mange bedrifter hardt. Det samme har lav oljepris. Men i industri-Norge fins det mange prosjekter som, med noen grep, kan realiseres og dermed skape ny vekst.

Veikart for prosessindustriens SO2-utslipp

Veikartet viser hvor effektivt miljøavtaler fungerer og hvordan industriens utslipp kan reduseres.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!