Norsk Industri

Innhold

Energi- og klimapolitiske virkemidler

Norske industribedrifter skal være verdensledende på klima og miljø, samtidig som verdiskapingen øker. Tilgangen på fornybar kraft til konkurransedyktige betingelser er en grunnleggende forutsetning for å lykkes.

Virkemiddelapparatet har opp gjennom årene bidratt til å utløse store utslippsreduksjoner og teknologiutvikling langt utover det virksomhetene har fått i støtte. Denne type målrettet samarbeid må vi styrke i årene fremover. Risikoavlastning fra virkemiddelappartet bidrar til en fremtidsrettet og konkurransedyktig industri som vi er helt avhengig av for å nå klima- og miljømålene Norge har satt seg.

Illustrasjon: AdobeStock

Korona-krisen har rammet mange bedrifter hardt. Det samme har lav oljepris. Men i industri-Norge fins det mange prosjekter som, med noen grep, kan realiseres og dermed skape ny vekst.

Veikartet viser hvor effektivt miljøavtaler fungerer og hvordan industriens utslipp kan reduseres.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!