Norsk Industri

Innhold

Havvindpark Dogger Bank Illustrasjon: Aibel

Leveransemodeller for havvind

Norsk Industri fikk i juni 2020 tildelt midler fra Olje- og energidepartementet (OED) til prosjektet "Leveransemodeller for havvind". En stor bredde av leverandørindustrien og flere industriklynger har blitt engasjert i prosjektet. Disse har bidratt med en viktig innsats med kartlegging og beskrivelse av mulighetene for norske leverandører.

Bakgrunn

Prosjektet "Leveransemodeller for havvind" går frem til sommeren 2021,og har som mål å utvikle leveransemodeller og jobbe for økt gjennomføringsevne for å kunne bygge ut offshore vind i større skala på norsk sokkel, og samtidig øke konkurranseevnen i det internasjonale markedet. Prosjektet skal gi anbefalinger til hvordan leverandørbedriftene kan få kontrakter og markedsandeler innen havvind.

For å sikre konkurransekraft overfor de mange sterke og etablerte utenlandske leverandørkjeder og leveransemodeller, vil industrisamarbeidet bygge på gode erfaringer fra norsk sokkel. Det tas utgangspunkt i modellen for utbygginger på norsk sokkel som de siste årene har bidratt til høy norsk andel av leveranser, kostnadseffektive gjennomføringsmodeller og vellykket prosjektgjennomføring.

To faser

I fase I av prosjektet har blant annet Norwegian Offshore Wind Cluster, Siemens Gamesa, Aker Solutions, Fred Olsen og NORWEP bidratt. I tillegg har det vært stort engasjement og «in-kind» innsats fra diverse selskaper inn i de ulike arbeidsgruppene.

Neste fase i prosjektet vil ha fokus på drift og vedlikehold, kontrakt og kontraktmodeller, internasjonale leveransemodeller og aktører og kompetansekartlegging.

Se alle delrapporter

Innledning, sammendrag og leveransemodeller

Denne rapporten beskriver rammene for prosjektet, oppsummerer resultater og anbefalingene fra arbeidsgruppene og i prosjektet for øvrig så langt (februar 2020).

> Last ned Delrapport – Innledning, sammendrag og leveransemodeller

> Last ned presentasjon fra webinaret (innledning og oppsummering)

Konkurransekraft

Elementer brukt for å vurdere konkurransekraft er markedskompetanse, erfaring, kundenærhet, produktmodenhet, internasjonalt markedspotensial og LCOE (energikostnad over levetid).

> Last ned Delrapport - Konkurransekraft

Marine operasjoner

The marine operations required in the lifetime of a fixed or floating offshore wind farm, are described in this report. Criteria for the vessels to perform the operations are detailed. On this basis the Norwegian fleet has been examined with respect to capabilities and capacities for offshore wind.

> Last ned Delrapport - Marine operasjoner

> Verdiestimat per skipstype innenfor flytende havvind

> Oversikt over antall skip samt verdiestimat per operasjonssegment for flytende havvind

> Gjennomgang av Norske skipsverksteder innenfor havvind

Illustration of Marine operations spread - Fixed installtions Illustration of Marine operations spread – floating installations
Illustrasjoner: Norsk Industri

> Last ned presentasjon

Havner

The Norwegian ports have a long tradition of working offshore and dispose of excellent maritime skills. It is clear they that have many cards to play in order to take up the business opportunity of the offshore wind industry in and out of Norway.

> Last ned Delrapport - Norske havner, verft og byggestederdeller Havvind_Norske havner verft og byggesteder.pdf 

Oversikt over norske havner
Midt-Norge Nord-Norge
Vestlandet Sørlandet

> Interaktivt kart for byggesteder for havvind (se også Brukerveiledning)

> Last ned presentasjon

Supply Chain

Result from mapping of 521 supplier and service companies shows that Equipment suppliers are the biggest supplier group. The other groups are engineering and consulting companies, marine operators, O&M service providers and Ports&Yards.

> Last ned Delrapport - Supply Chain

> Last ned presentasjon

> Appendix 2: Overview of offshore wind standard and certification requirements_DNV

Teknologi og produkter

Rapporten har kartlagt norske bedrifters vurdering av hvilke leveranser de kan bidra med i ulike deler av et havvindprosjekt. Målet med arbeidet er at rapporten kan brukes som en oversikt for myndigheter, utbyggere og andre med behov for å lære mer om norske bedrifters posisjon og mulige leveranser.

> Last ned Delrapport - Teknologi og produkter

> Last ned presentasjon

En stor takk til designbyrået Bly for utforming av rapportene!

Se webinaret som ble avholdt 1. mars 2021 hvor rapportene fra fase 1 ble presentert. Innledere: Olje- og energiminister Tina Bru, Elly Bjerknes (prosjektleder, Norsk Industri), Helle Hundseid (Siemens Gamesa Renewable Energy (TP-Products)), Johan Gutzkow (Fred. Olsen Windcarrier), Arvid Nesse (Norwegian Offshore Wind Cluster), Niklas Eric Indrevær (Aker Solutions) og Stein Lier-Hansen (Norsk Industri).

14. september 2020 ble prosjektet "Utvikling av norske leveransemodeller innenfor havvind» sparket i gang av olje- og energiminister Tina Bru. Bak f.v.: Olav Lie (LO), Runar Rugtvedt (Norsk Industri), Bjørn Einar Brath (Siemens Energy), Sjur Bratland (Norwep), Maryann Løcka (OED). Foran f.v.: Elly Bjerknes (Norsk Industri, prosjektleder), Borghild Lunde (Aibel), olje- og energiminister Tina Bru, Sofie Olsen Jebsen (Norges Rederiforbund / Fred Olsen Ocean). Foto: Norsk Industri

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!