Havvindpark Dogger Bank Foto: Illustrasjon: Aibel

Leveransemodeller for havvind

Norsk Industri fikk i juni 2020 tildelt midler fra Olje- og energidepartementet (OED) til prosjektet "Leveransemodeller for havvind". En stor bredde av leverandørindustrien og flere industriklynger har blitt engasjert i prosjektet. Disse har bidratt med en viktig innsats med kartlegging og beskrivelse av mulighetene for norske leverandører.

Bakgrunn

Prosjektet "Leveransemodeller for havvind" ble avsluttet 15. juni 2021, og har som mål å utvikle leveransemodeller og jobbe for økt gjennomføringsevne for å kunne bygge ut offshore vind i større skala på norsk sokkel, og samtidig øke konkurranseevnen i det internasjonale markedet. Prosjektet gir anbefalinger til hvordan leverandørbedriftene kan få kontrakter og markedsandeler innen havvind.

For å sikre konkurransekraft overfor de mange sterke og etablerte utenlandske leverandørkjeder og leveransemodeller, vil industrisamarbeidet bygge på gode erfaringer fra norsk sokkel. Det tas utgangspunkt i modellen for utbygginger på norsk sokkel som de siste årene har bidratt til høy norsk andel av leveranser, kostnadseffektive gjennomføringsmodeller og vellykket prosjektgjennomføring.

Vi vil rette en stor takk til:

  • Torger Reve og Per Olaf Brett for verdifulle bidrag og hjelp til analysearbeidet.
  • Enkeltbedrifter i industrien, juridiske miljøer,utdanningsinstitusjoner og klyngene Olje- og Gass-klyngen Helgeland, Energy Valley, GCE Ocean Technology og GCE Node for “in-kind arbeid”.
  • Verdifulle bidrag fra Equinor, Ørsted, Vattenfall, Iberdrola/Scottish Power og Petroleumstilsynet i tillegg til Nexans, Øglænd System, Fred.Olsen Ocean og 4Subsea.
  • DNV, Norkart og Westshore Shipbrokers As for viktige bidrag til rapporten.

En ekstra takk til gruppelederne:

  • Karoline Sjøen Andersen og Elisabeth Haugland Austrheim, Norwegian Offshore Wind Cluster
  • Helle Hundseid, Siemens Gamesa
  • Niklas Erik Indrevær og Christopher Riel, Aker Solutions
  • Johan Gutzkow, Fred. Olsen Windcarrier
  • Knut Erik Steen, NORWEP
  • Øystein Refsland Andreassen, Aibel

Se alle delrapporter

Hovedrapport

Formålet med arbeidet har vært å skape en type veiledning for leverandører som ønsker å satse på havvindmarkedet. Gjennom kartlegging og spørreundersøkelser har vi fått frem hva norske leverandører kan tilby av varer og tjenester, og konkurransekraften innenfor ulike segmenter av havvindindustrien.

> Last ned Hovedrapport - Leveransemodeller for havvind

Vedlegg:

 

Drift og vedlikehold

This report is produced as a part of the project delivery models for offshore wind as a summary and reflection of 25 different interviews performed in a working group towards operation, maintenance, and modification within offshore wind.

> Last ned Delrapport – Drift, vedlikehold og modifikasjon

Contracting in the offshore wind industry

This guide provides an overview of the contractual challenges, opportunities and typical risk distribution in the offshore wind industry.

> Last ned Delrapport - Contracting in the offshore wind industry

Det globale havvindmarkedet

Offshore wind markets globally have been expanding rapidly as costs have fallen and countries are increasingly looking to renewable energy to meet decarbonisation targets. The Norwegian market, however, is expected to remain small, relative to offshore wind industries in other countries, and not large enough to satisfy the breadth and depth of the potential Norwegian supply chain relevant for Offshore Wind. This report describes the volumes and discuss potential business opportunities for Norwegian suppliers.

> Last ned Delrapport - Global Offshore Wind Markets

Vedlegg:

Supply Chain

Result from mapping of 521 supplier and service companies shows that Equipment suppliers are the biggest supplier group. The other groups are engineering and consulting companies, marine operators, O&M service providers and Ports&Yards.

> Last ned Delrapport - Supply Chain

Vedlegg:

Marine operasjoner

The marine operations required in the lifetime of a fixed or floating offshore wind farm, are described in this report. Criteria for the vessels to perform the operations are detailed. On this basis the Norwegian fleet has been examined with respect to capabilities and capacities for offshore wind.

> Last ned Delrapport - Marine operasjoner

Vedlegg:

En stor takk til designbyrået Bly for utforming av rapportene!

Stort kartleggingsarbeid gjennomført i pågående havvind-prosjekt

Norske bedrifter har mye å tilby det internasjonale havvind-markedet, men det er i en tøff og til dels etablert internasjonal konkurranse. Norske selskap har klare ambisjoner, men mange mangler innsikt og referanser fra havvindmarkedet. Noen selskap og en del marine operatører har lykkes så langt, men må offensivt følge med på utviklingen i markedet for å sikre en god posisjon også fremover.

Presentasjon av andre og siste fase 15. juni 2021

15. juni 2021 la Norsk Industri frem resultatene fra andre og siste fase i prosjektet "Leveransemodeller til havvind". Innledere: Olje- og energiminister Tina Bru, Elly Bjerknes prosjektleder, Norsk Industri), Øystein Refsland Andreassen (Aibel), Christopher Riel (Aker Solutions), Elisabeth Haugland Austrheim og Knut Erik Steen (Norwegian Energy Partners), Runar Rugtvedt og Knut E. Sunde (Norsk Industri).

Presentasjon av første fase 1. mars 2021

Se webinaret som ble avholdt 1. mars 2021 hvor rapportene fra fase 1 ble presentert. Innledere: Olje- og energiminister Tina Bru, Elly Bjerknes (prosjektleder, Norsk Industri), Helle Hundseid (Siemens Gamesa Renewable Energy (TP-Products), Johan Gutzkow (Fred. Olsen Windcarrier), Arvid Nesse (Norwegian Offshore Wind Cluster), Niklas Eric Indrevær (Aker Solutions) og Stein Lier-Hansen (Norsk Industri).

14. september 2020 ble prosjektet "Utvikling av norske leveransemodeller innenfor havvind» sparket i gang av olje- og energiminister Tina Bru. Bak f.v.: Olav Lie (LO), Runar Rugtvedt (Norsk Industri), Bjørn Einar Brath (Siemens Energy), Sjur Bratland (Norwep), Maryann Løcka (OED). Foran f.v.: Elly Bjerknes (Norsk Industri, prosjektleder), Borghild Lunde (Aibel), olje- og energiminister Tina Bru, Sofie Olsen Jebsen (Norges Rederiforbund / Fred Olsen Ocean). Foto: Norsk Industri.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!