Norsk Industri

Innhold

Infrastrukturutvalget

I all hovedsak er det Norsk Industris forhold til Statnett og NVE som regulator som håndteres i dette utvalget.

Drøftinger med Statnett om ulike nettrelaterte saker forankres i utvalget. Eks: linjebygging, mellomriksforbindelser, tariffering, systemtjenester, reguleringsregimer for nettvirksomheten, tilknytningskontrakter etc.

Norsk Industri har to representanter i Statnetts markeds- og driftsforum. Forumet tar opp saker der Statnett skal treffe prinsipielle og strategiske beslutninger, herunder tariffstrategien.

Tariffdrøftinger og tariffutvikling er en viktig aktivitet i utvalget. Gjennom dette arbeidet har det blitt etablert en egen tariff for industri med stort forbruk og høy, men fleksibel brukstid.

Avhengig av saker gis det full anledning for bedriftene til å stille med flere deltakere enn sammensetningen som er oppført nedenfor. Dette gir en hensiktsmessig og fleksibel tilnærming til de aktuelle sakene.

Utvalget består av:
 • Norsk Hydro, Stein Øvstebø (leder)
 • Alcoa, Henrik Tveten
 • Boliden, Are Skreien
 • Borregaard, Jostein Røynesdal
 • Elkem, Terje Omland
 • Elkem, Helge Stanghelle
 • Eramet, Baard Aasrum
 • Inovyn/Ineos, Liv Cecilie Birkeland
 • Nexans Norway, Tom Birkeland
 • Mo Industripark, Bjørn Kleftås
 • Norske Skog, Carsten Dybevig
 • Norske Skog, Pål Lystad
 • Omya, Hallgeir Øyen
 • Siemens, Nils Klippenberg
 • Statoil, Vidar Berge
 • Tizir, Nils Johan Ystanes
 • Yara, Helge Wesseltoft