Infrastrukturutvalget

I all hovedsak er det Norsk Industris forhold til Statnett og NVE som regulator som håndteres i dette utvalget.

Drøftinger med Statnett om ulike nettrelaterte saker forankres i utvalget. Eks: linjebygging, mellomriksforbindelser, tariffering, systemtjenester, reguleringsregimer for nettvirksomheten, tilknytningskontrakter etc.

Norsk Industri har to representanter i Statnetts markeds- og driftsforum. Forumet tar opp saker der Statnett skal treffe prinsipielle og strategiske beslutninger, herunder tariffstrategien.

Tariffdrøftinger og tariffutvikling er en viktig aktivitet i utvalget. Gjennom dette arbeidet har det blitt etablert en egen tariff for industri med stort forbruk og høy, men fleksibel brukstid.

Avhengig av saker gis det full anledning for bedriftene til å stille med flere deltakere enn sammensetningen som er oppført nedenfor. Dette gir en hensiktsmessig og fleksibel tilnærming til de aktuelle sakene.

Utvalget består av:
 • Norsk Hydro, Stein Øvstebø (leder) 
 • Alcoa, Ole Løfsnæs
 • Boliden, Are Skreien 
 • Borregaard, Knut Harald Bakka 
 • Equinor, Øystein Randal Berge
 • Elkem, Terje Omland 
 • Eramet, Baard Aasrum 
 • Inovyn / Ineos, Liv Cecilie Birkeland 
 • Nexans Norway, Tom Birkeland 
 • Mo Industripark, Bjørn Kleftås 
 • Norske Skog, Carsten Dybevig 
 • Norske Skog, Pål Lystad 
 • Omya, Hallgeir Øyen 
 • Siemens, Nils Klippenberg 
 • Tizir, Nils Johan Ystanes 
 • Yara, Svenn-Erik Rafoss
 • Yara, Yngvild Tormodsgård
 • Ole Børge Yttredal
 • Direktør energi- og miljøavdelingen
 • Pressebilder