Norsk Industri

Innhold

Infrastrukturutvalget

I all hovedsak er det Norsk Industris forhold til Statnett og NVE som regulator som håndteres i dette utvalget.

Drøftinger med Statnett om ulike nettrelaterte saker forankres i utvalget. Eks: linjebygging, mellomriksforbindelser, tariffering, systemtjenester, reguleringsregimer for nettvirksomheten, tilknytningskontrakter etc.

Norsk Industri har to representanter i Statnetts markeds- og driftsforum. Forumet tar opp saker der Statnett skal treffe prinsipielle og strategiske beslutninger, herunder tariffstrategien.

Tariffdrøftinger og tariffutvikling er en viktig aktivitet i utvalget. Gjennom dette arbeidet har det blitt etablert en egen tariff for industri med stort forbruk og høy, men fleksibel brukstid.

Avhengig av saker gis det full anledning for bedriftene til å stille med flere deltakere enn sammensetningen som er oppført nedenfor. Dette gir en hensiktsmessig og fleksibel tilnærming til de aktuelle sakene.

Utvalget består av:
  • Norsk Hydro, Stein Øvstebø (leder) 
  • Alcoa, Toini Løvseth 
  • Boliden, Are Skreien 
  • Borregaard, Jostein Røynesdal 
  • Equinor, Vidar Berge
  • Elkem, Terje Omland 
  • Eramet, Baard Aasrum 
  • Inovyn / Ineos, Liv Cecilie Birkeland 
  • Nexans Norway, Tom Birkeland 
  • Mo Industripark, Bjørn Kleftås 
  • Norske Skog, Carsten Dybevig 
  • Norske Skog, Pål Lystad 
  • Omya, Hallgeir Øyen 
  • Siemens, Nils Klippenberg 
  • Tizir, Nils Johan Ystanes 
  • Yara, Helge Wesseltoft