Avtaler - energi, klima og miljø

Det er inngått en rekke avtaler med norske myndigheter om energi, reduksjon i klimagassutslipp og luftforurensning. Avtalene baserer seg på at industrien selv gjør tiltak der det er mest hensiktsmessig teknologisk og økonomisk og på den måten sikrer at utslipp ikke overstiger fremforhandlet utslippsnivå.

Veikart for prosessindustriens SO2-utslipp

Veikartet viser hvor effektivt miljøavtaler fungerer og hvordan industriens utslipp kan reduseres.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!