Kobbertråder

Kritiske råmaterialer

På denne siden finner du saker fra Norsk Industri og nyttig info om tilgangen på kritiske råmaterialer.

Et moderne samfunn er avhengig av kontinuerlig og pålitelig tilgang til mineralske ressurser og råvarer. Verdens behov for mineraler er formidabelt og fortsetter å øke. Både Norge og EU har ambisjoner om å være klimanøytrale i 2050.

For å lykkes med omstillingen, er det et massivt behov for mineraler og metaller til grønn teknologi og klimavennlige produkter. Mineralindustrien er preget av svært lange tidshorisonter, både før uttak kommer i gang og under produksjon. Mineralindustrien har derfor behov for forutsigbare rammebetingelser og trygghet om hva som gjelder i en lang tidshorisont.

Aktuelle saker: