Sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi handler om effektiv bruk av ressurser. Begrepet er kanskje nytt, men industrien har lenge jobbet med dette.

Hva betyr sirkulærøkonomi for norsk næringsliv i lavutslippssamfunnet? Og hvilke muligheter gir det? Norsk industri skal bevare og videreutvikle posisjonen som verdens grønneste og mest foroverlente. Sirkulærøkonomi er en viktig del av dette.

Prosess21 om sirkulærøkonomi

Prosess 21 har publisert en ny rapport om sirkulærøkonomi. Bak rapporten står en ekspertgruppe som har vært satt sammen av deltakere fra prosessindustrien, akademia, LO og Norsk Industri.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!