Norsk Industri

Innhold

Sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi handler om effektiv bruk av ressurser. Begrepet er kanskje nytt, men industrien har lenge jobbet med dette.

Hva betyr sirkulærøkonomi for norsk næringsliv i lavutslippssamfunnet? Og hvilke muligheter gir det? Norsk industri skal bevare og videreutvikle posisjonen som verdens grønneste og mest foroverlente. Sirkulærøkonomi er en viktig del av dette.

Prosess 21 har publisert en ny rapport om sirkulærøkonomi. Bak rapporten står en ekspertgruppe som har vært satt sammen av deltakere fra prosessindustrien, akademia, LO og Norsk Industri.

Prosess 21 har publisert en ny rapport om sirkulærøkonomi. Bak rapporten står en ekspertgruppe som har vært satt sammen av deltakere fra prosessindustrien, akademia, LO og Norsk Industri.

 1. Aktuelt, Gjenvinning Sirkulærøkonomi

  Webinarserie - EUs Green Deal og sirkulær økonomi

  Norsk Industri arrangerer tre korte webinarer for medlemmene i Miljøpolitisk utvalg. Øvrige medlemsbedrifter er naturligvis velkommen til å delta.

 2. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Miljø Sirkulærøkonomi

  Industrien og sirkulærøkonomi – muligheter i grønne verdikjeder

  Det er et klart mål at norsk prosessindustri skal bevare og videreutvikle sin posisjon som verdens grønneste og mest foroverlente. Les kronikken undertegnet av Yara, Elkem, Celsa, Hydro, Eyde Cluster og Norsk Industri.

 3. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Maritim bransjeforening, Olje og gass, Teknobedriftene, Energi og klima Sirkulærøkonomi

  Prosessindustrien satser på sirkulærøkonomi

  Prosess 21 har publisert en ny rapport om sirkulærøkonomi. Bak rapporten står en ekspertgruppe som har vært satt sammen av deltakere fra prosessindustrien, akademia, LO og Norsk Industri.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!