13,9 millioner fra Forskningsrådet til Borregaard

Publisert

Forskning. Foto: Borregaard

Foto: Borregaard.

Borregaard har fått tilsagn om 13,9 millioner kroner i støttemidler fra Norges Forskningsråd (NFR) til to ulike innovasjonsprosjekter innen utnyttelse av lignin fra tømmer.

3,4 millioner av støttemidlene skal gå til et prosjekt kalt WOCA som går ut på å utvikle biobaserte bindemidler til metallurgisk industri. 10,5 millioner kroner skal gå til et innovasjonsprosjekt kalt Ligno2G. Prosjektet går ut på å modifisere lignin for å kunne gi økt ytelse i bruksområder innen blant annet jordbruk og tekstilfargestoffer.

> Les mer her