Borregaard best på omstilling

Publisert

Ragnhild Anker Eide (tillitsvalgt, Borregaard), Åsmund Dybedahl (tillitsvalgt, Borregaard), Kari Østerud (direktør, Senter for seniorpolitikk), Dag Arthur Aasbø (direktør for organisasjon og samfunnskontakt, Borregaard) og Carla Botten-Verboven (direktør, Norsk Industri) ved utdeling av prisen Årets seniorprofil. Foto: Cathrine W. Eidal / Norsk Industri

Ragnhild Anker Eide (tillitsvalgt, Borregaard), Åsmund Dybedahl (tillitsvalgt, Borregaard), Kari Østerud (direktør, Senter for seniorpolitikk), Dag Arthur Aasbø (direktør for organisasjon og samfunnskontakt, Borregaard) og Carla Botten-Verboven (direktør, Norsk Industri) ved utdeling av prisen Årets seniorprofil. Foto: Cathrine W. Eidal / Norsk Industri.

Bioraffineriet Borregaard i Sarpsborg er best i landet på å omstille medarbeidere over 55 år. Senter for seniorpolitikk har derfor tildelt Borregaard prisen Årets seniorprofil.

– Vi ønsker at våre ansatte skal bli lenge. Kompetanse bygges over tid i avansert industri, sier direktør for organisasjon og samfunnskontakt i Borregaard, Dag Arthur Aasbø.

Selskapet får prisen for sitt arbeid med livslang læring og for å sette intern mobilitet i system.

– Borregaard er en moderne, høyteknologisk virksomhet, som har automatisert og digitalisert de fleste av arbeidsprosessene. Eldre og erfarne medarbeidere har vært med hele veien, dette fortjener både ansatte, tillitsvalgte og ledelse ros for. Vi er stolte over at det er en av våre medlemsbedrifter som vinner, sier direktør Carla Botten-Verboven i Norsk Industri, som overrakte prisen fredag 15. februar.

Livslang læring

Juryen har lagt særlig vekt på at Borregaard er et konsern der livslang læring og intern mobilitet er satt i system. Borregaard ønsker å være en så god arbeidsplass at de også vinner kampen om å rekruttere de beste yngre arbeidstagerne.

– Borregaard har vært i gjennom store endringer i både produksjonen og markedet. Endringene er i stor grad gjennomført ved å utvikle eksisterende medarbeidere. På den måten har man gjort det mulig for eldre medarbeidere å jobbe lenger. De har lykkes godt med å innføre en forbilledlig seniorpolitikk, sier direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk, som står bak prisen.

> Les mer om Senter for seniorpolitikk

Hjørnesteinsbedrift

Bioraffineriet i Sarpsborg har historie fra 1891 innen foredling av tømmer, som kom fløtende fra innlandet på Glomma. Bioraffineriet består av 20 fabrikker som forsyner hverandre med råvarer i produksjonen av lignin, spesialcellulose, bioetanol, vanillin og mikrofibrillær cellulose. Produksjonsprosessene er digitaliserte, og medarbeidere med håndfast erfaring er attraktive til å styre produksjonen fra et moderne kontrollrom. Produktene Borregaard produserer brukes blant annet innen landbruk, fiskeri, byggeindustrien, farmasi, kosmetikk, næringsmidler, batterier og biodrivstoff.

> Les mer om Borregaard

Statsministeren gratulerer!