Norsk Industri

Innhold

Artikler

Vis filtrering

86 resultater

Type artikkel
Velg område
86 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Energi og klima

  Viktig og riktig fusjon

  Nyheten om at Aker Solutions og Kværner fusjonerer tas godt imot både i bransjen og hos aksjonærene.

 2. Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Energi og klima

  Syv elektrifiseringstiltak kan kutte 2,3 millioner tonn CO2 i industrien

  NVE og Oljedirektoratet la 26. juni frem to elektrifiseringsrapporter. Forsert elektrifisering av både landbasert industri og aktiviteten på sokkelen har gitt og vil gi betydelige reduksjoner i CO2-utslippet.

 3. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Maritim bransjeforening, Olje og gass, Teknobedriftene, Økonomi

  Prosessindustrien satser på sirkulærøkonomi

  Prosess 21 har publisert en ny rapport om sirkulærøkonomi. Bak rapporten står en ekspertgruppe som har vært satt sammen av deltakere fra prosessindustrien, akademia, LO og Norsk Industri.

 4. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening, Olje og gass, Økonomi, Energi og klima, Designindustrien koronaviruset

  Innspill til regjeringens eksporthandlingsplan

  Korona har gitt en lavkonjunktur som regjeringens eksporthandlingsplan må bidra til å avhjelpe for eksportindustrien. Her finner du Norsk Industris innspill til planen.

 5. Aktuelt, Nyhet, Olje og gass

  Storinvesteringer på norsk sokkel gir oppdrag til leverandørindustrien

  I etterkant av det brede kompromisset mellom AP, FrP, SP og regjeringspartiene på Stortinget om midlertidige endringer i petroleumsskatten, blir store prosjekter nå besluttet. Equinor og Aker BP har store planer.

 6. Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Energi og klima

  Planlegger å produsere flydrivstoff fra vann og CO2 på Herøya

  Norsk e-Fuels planlegger etablering av et pilotanlegg for konvertering av norsk fornybar elektrisitet til bærekraftig drivstoff for flyindustrien.

 7. Aktuelt, Nyhet, Elektro og energi, Olje og gass, Energi og klima havvind

  Havvindprosjekt utenfor Skottland bygges med kabler fra Nexans Norway og garanti fra GIEK

  Britiske Seagreen Wind Energy Ltd. skal utvikle en bunnfast havvindpark utenfor kysten av Skottland. Nexans har kontrakt for design, engineering, produksjon og installasjon av høyspent transmisjonskabler til havs og til lands.

 8. Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Økonomi koronaviruset

  Viktig enighet om midlertidig skatte-endring

  Norsk Industri er glad for kompromisset mellom AP, FrP, SP og regjeringspartiene på Stortinget om midlertidige endringer i petroleumsskatten.

 9. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening, Olje og gass, Økonomi, Forskning og innovasjon, Energi og klima, Designindustrien koronaviruset, havvind

  Vårt innspill til ny tiltakspakke

  29. mai kom regjeringen med en ny tiltakspakke. Her er våre innspill til "Prop. 126 L (2019–2020) og Prop. 127 S (2019–2020), økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet".

 10. Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Energi og klima havvind

  Regjeringen gir støtte til "Utvikling av norsk leveransemodeller innen havvind"

  Leverandørindustrien og Norsk Industri har fått tildelt 10 millioner kroner i regjeringens grønne omstillingspakke til å gjennomføre prosjektet "Utvikling av norsk leveransemodeller innen havvind". Prosjektet vil ha 12 måneders varighet.