Inside Norway Eksportaktiviteter 2024

Publisert

Inside Norway på messe

Foto: Norsk Industri

Vi skal øke eksporten til norsk designindustri innen møbel, interiør, sport, fritid og tekstil. Dette vil vi legge til rette for gjennom eksportfremstøt i de viktigste markedene. Ønsker din bedrift å være med?

Norsk Industri Designindustrien har i 15 år hatt eksportprosjektet Inside Norway med god bedriftsdeltakelse og sterke resultater. Fra å gjelde møbel- og interiørbedrifter er den nå utvidet til eksportfremstøt også for sport/fritid/tekstil. I tillegg har vi fått gjennomslag for en egen sektorsatsing på eksport gjennom regjeringens "Hele Norge eksporterer" satsing, som vil gi økte eksportmuligheter og ressurser for vår industri/bransje.

For Møbel & Interiør er aktivitetene klare for 2024, og interessen blant medlemmene er stor. For Sport & Fritid jobber vi med å kartlegge behov og ønsker, og endelige planer vil tilpasses innspill fra medlemmene. Vi tror økt kjennskap og kunnskap om norsk design og norske produsenter er viktig, og initiativene er en kombinasjon av direkte salgsfremmende tiltak og mer langsiktig merkevarebygging. Aktivitetene for begge segmenter ble presentert under medlemsmøtet om eksport 31. januar.

> Møbel & Interiør Eksportaktiviteter 2024

Årshjul Inside Norway eksportaktiviteter Møbel & Interiør.

Stockholm Furniture Fair, 6.februar

Under SFF ble det arrangert en bransjefrokost med ambassadør Aud Kolberg & bransjeekspert Stefan Nilsson for norske utstillere. Her var fokus prognoser for det svenske markedet, tendenser for møbelbransjen og generell innsikt i bransjen.

International Contemporary Furniture Fair NYC, 19.-21. mai

Inside Norway deltar med fellesstand for norske utstillere på ICFF, nord- Amerikas ledende plattform for møbel og interiørprodukter. ICFF er en viktig møteplass og plattform for det amerikanske markedet, og dette er 17. gang Inside Norway deltar. Under messen vil det gjennomføres Design Talks i regi av messen, Booth Party med spesielt inviterte, Press Day (med booking av møter og intervju hver formiddag). I samarbeid med konsulatet vil det holdes en Inside Norway VIP middag med spesielt inviterte aktører, arkitekter og presse. Kommunikasjons- og pressearbeidet gjennomføres i samarbeid med vår lokale konsulent, Amy Rosi.

Clerkenwell Design Week, London, 21.-23. mai

Inside Norway nettverksevent med Design Talks rettet mot arkitekter, innkjøpere, forhandlere og presse (kontraktsmarkedet) under Clerkenwell Design Week, Storbritannias ledende designfestival. Panelet vil modereres av Grant Gibson (Material Matters) og det vil bestå av norske produsenter og designere. Eventet arrangeres i samarbeid med vår lokale konsulent, Alice Breed. Eventet vil være oppført i Clerkenwell Design Week (CDW) Guidebook, markedsføres på CDW nettside og promoteres i sosiale media.

PR event København, september

Inside Norway PR event i ambassadørens residens. Eventet er en introduksjon og en forsmak på en større designutstilling Inside Norway planlegger å gjennomføre under 3 Days of Design 2025. Det beste fra broderlandet – presentasjon av norsk design for dansk presse. Utstillingen vil kurateres og tilpasses den norske ambassadørs residens. Eventet vil arrangeres i samarbeid med vårt dansk PR byrå, Replique.

PR & salgsevent Berlin, 17.-18. oktober

Inside Norway stand under "Design Station", en kuratert designutstilling av det tyske PR byrået Impulse BC i Berlin. Formålet med deltakelse er å vise frem norsk design til det tyske markedet; presse fra Tyskland + Dach, arkitekter, forhandlere og sluttkunder. Nettverkskonseptet er en ny og eksperimentell plattform, en slags kuratert minimesse som går over 2 dager inkludert personlig guidede presseturer, VIP -visninger, kveldsarrangement m.m.

Presse og ekspertturer Norge  - løpende gjennom 2024

Gjennom 2024 er det planlagt presse og/eller ekspertturer fra de viktigste eksportmarkedene til utvalgte norske bedrifter. Fokus og tur vil tilpasses medie(r), arkitekter, forhandlere og bransjeaktører. Det vil være ulike vinklinger, fra bærekraft, ny norsk design til norsk produksjon og andre aktuelle nyhetsvinklinger og storylines, og vi vil jobbe med ulike målgrupper; hospitality, retail, arkitekter med tilhørende presse.

> Sport & Fritid Eksportaktiviteter 2024

Årshjul Inside Norway eksportaktiviteter Sport & Fritid.

Presse og ekspertturer Norge  - løpende gjennom 2024

Gjennom 2024 er det planlagt presse og/eller ekspertturer fra de viktigste eksportmarkedene til utvalgte norske bedrifter; Tyskland, USA og Sverige.  Fokus og tur vil tilpasses medier, forhandlere og bransjeaktører. Vi vil segmentere etter ulike kategorier; utstyrsleverandører, "myke produsenter" og ullvarer.

Global Growth USA og/eller Tyskland

Gjennom møter med medlemmer og ressursgruppe, vil det vurderes å aktivere ett eller to Global Growth program gjennom Innovasjon Norge mot USA og/eller Tysland. Dette vil være basert på spesifikke behov og tilbakemeldinger fra Designindustriens medlemmer. Et alternativ er å se på rene mentorordninger koblet til besøk hos etablerte norske (skandinaviske) bedrifter i fokusmarkedene.

PR & salgsevent Stockholm, september

Inside Norway nettverksevent i ambassadørens residens rettet mot bransjeaktører, forhandlere og presse. Ulike produsenter innen flere kategorier kobles sammen gjennom aktuelle tema og deltakerne får mulighet til å vise seg frem på en ny felles arena gjennom talks og presentasjoner. En norsk vinkling vil vises kreativt gjennom mat, kulturelle innslag og evt. deltakelse av kjent norsk/svensk idrettsperson. Eventet vil gjennomføres i samarbeid med svensk konsulent.  

PR & salgsevent Tyskland vinter 24/25

Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra medlemmer vil det vurderes å gjennomføre et felles arrangement i Tyskland knyttet mot et større idrettsarrangement. Eventet vil være rettet mot bransjeaktører, forhandlere og/eller presse. Fokus på event vil tilpasses deltakernes ønsker

Ønsker din bedrift delta?

Ta kontakt med Ragnhild eller Annette. Vi vil sette opp møter om hver aktivitet og flere detaljer kommer snart.

> Les om eksportstøtteordningen fra Innovasjon Norge - tilskudd til å delta på messer

Portrett av Annette Hoff
  • Annette Hoff
  • Prosjektleder Designindustrien
Profil bilde
  • Ragnhild Grytten
  • Markedssjef Designindustrien
  • Pressebilder