NHO har vedtatt sin posisjon for lønnsoppgjøret 2024

Publisert

Ole Erik Almlid og Knut E. Sunde

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid og fung. administrerende direktør i Norsk Industri, Knut E. Sunde på NHOS representantskapsmøte 7. mars 2024. Foto: NHO

NHOs representantskap vedtok 7. mars forhandlingsposisjonen for årets tariffoppgjør, og bekreftet at årets hovedoppgjør blir forbundsvist.

I tråd med frontfagsmodellen forhandler konkurranseutsatt industri først, med Fellesforbundet og Norsk Industri på hver sin side av bordet. Oppgjøret starter med kravoverrekkelse 18. mars. Partene skal enes om innholdet i ny tariffavtale og sentrale tarifftillegg. Parallelt skal det vedtas en ramme for industriens samlede lønnsvekst, som fungerer som en norm for etterfølgende oppgjør.

– Frontfagsmodellen og den koordinerte lønnsdannelsen i etterfølgende oppgjør er viktig for at industrien skal kunne utvikle seg i Norge. Mange bedrifter går godt, andre ikke like godt, det er et "strekk i laget". Dette bakteppet sammen med et nytt og endelig anslag for årets inflasjon som kommer 12. mars tar vi med oss inn i forhandlingsrommet. Partene stiller med rutinerte forhandlingsutvalg på begge sider, og vi ser fram til gode prosesser oss imellom i ukene som kommer, sier Knut E. Sunde, fungerende administrerende direktør i Norsk Industri.

> Les mer på nho.no

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

Bruk vårt henvendelsesskjema eller ring 23088888.