Norsk Industri KIS: Varsel om Generalforsamling 2024

Publisert

I henhold til vedtektene KIS bransjeforening skal medlemmene varsles om dato for ordinær Generalforsamling minst to måneder i forveien. Dette gjøres på bransjeforeningens nettsider. For ordens skyld sender vi også ut et skriftlig varsel til daglige ledere i medlemsbedriftene.

Innkalling med dagsorden og saksdokumentasjon sendes ut via e-post senest fire uker før Generalforsamlingen i henhold til Norsk Industris vedtekter. Forslag til vedtektsendringer skal i henhold til Norsk Industris vedtekter sendes ut minst to måneder på forhånd.

Saker som et medlem ønsker behandlet på Generalforsamlingen, må være skriftlig anmeldt til Styret senest seks uker før Generalforsamlingen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Petter Arnesen, petter.arnesen@norskindustri.no eller tlf. 90781365.