Nytt arbeidsmiljø-verktøy for gjenvinningsbransjen

Publisert

Nå kan de som jobber i gjenvinningsbransjen ta i bruk Arbeidsmiljøhjelpen – et bransjetilpasset verktøy for et bedre arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljøhjelpen er et nettbasert hjelpemiddel som utviklet av Arbeidstilsynet. Her kan arbeidsgivere og arbeidstaker finne kunnskapsbaserte og praksisnære eksempler på mulige utfordringer i sin bransje, og forslag til hvordan det kan jobbes med dem. Arbeidsmiljøhjelpen er utviklet i samarbeid med bransjefolk med lang erfaring, og testet av virksomheter i bransjen. Verktøyet kan brukes som en del av partsamarbeidet på arbeidsplassen, slik at alle et eierskap til arbeidsmiljøarbeidet.

Slik brukes verktøyet:

  • Diskuter sammen om dere kjenner dere igjen i eksemplene
  • Finn ut hvor skoen trykker hos dere, og hva dere trenger å jobbe med
  • Lag en plan for hvordan dere skal jobbe med det

Arbeidsmiljøhjelpen for gjenvinningsbransjen: Arbeidsmiljøhjelpen - Renovasjon og gjenvinning (arbeidstilsynet.no)