Nytt utdanningstilbud innen sirkulær økonomi

Publisert

Gjenvinning

Foto: Norsk Gjenvinning.

BI, NG Group og Skanska har utarbeidet et opplæringstilbud som har som formål å gi medarbeidere i gjenvinningsbransjen grunnleggende forståelse av hva sirkulærøkonomi er, og hvordan man kan bidra til at bransjen utvikler nye sirkulære løsninger.

Opplæringstilbudet, som er finansiert gjennom Bransjeprogrammet for avfalls- og gjenvinningsbransjen i regi av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, består av tre forskjellige delkurs. Dersom alle tre kursseriene gjennomføres gis det mulighet til å formalisere opplæringen med en eksamen, som er en prosjektoppgave og som gir 7,5 studiepoeng. Kursserien er gratis og det praktiseres løpende opptak frem til kursstart i februar 2024.

Les mer om opplæringstilbudet her:
Avfall som ressurs – nøkkelen til sirkulærøkonomi | BI

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen