Ny NHP-rapport om avfallsmengder fra nybygg

Publisert

På oppdrag fra NHP har Multiconsult samlet tilgjengelig statistikk for å kartlegge avfallsmengder fra nybygging.

Prosjektet har samlet sluttrapporter for avfall fra småhus under 300 m², småhus over 300 m², boligblokker og næringsbygg. Hensikten med prosjektet var å undersøke om det er forskjeller i avfallssammensetningen for ulike bygningstyper, og om sammensetningen endrer seg dersom prosjektet genererer lite eller mye avfall. Et viktig funn er at prosjekter som genererer mye avfall, som regel har blandet inn rivningsavfall i tallgrunnlaget. Dersom man fjerner prosjekter med rivningsavfall og åpenbare feil i sluttrapportene ligger stort sett alle innenfor intervallet 20 til 70 kg avfall/m².

Les rapporten her

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen
  • Gunnar Grini
  • Fagsjef Ytre Miljø og Bransjesjef Gjenvinning
  • Pressebilder