Konjunkturrapporten

Konjunkturrapporten 2024: Bedriftene trenger en forutsigbar industripolitikk

Publisert

Person presenterer foredrag

Knut E. Sunde presenterer Konjunkturrapporten 2024. Foto: Norsk Industri

30. januar lanserte Norsk Industri årets Konjunkturrapport. Denne viser at det er stort sprik blant medlemsbedriftene både når det gjelder utsiktene for omsetning, eksport og sysselsetting.

Selv om deler av industrien går bra, så ser vi avtakende konjunkturer internasjonalt, noe som rammer eksportindustrien.

På overordnet nivå meldes det fortsatt om sysselsettingsvekst, men også her er bildet nyansert. Samtidig investeres det i kompetanseheving og internopplæring, og svært mange er kreative for å øke rekrutteringen til industrien.

"Kampen om krafta" er en viktig faktor som påvirker mange bedrifter. Selv om det investeres i energieffektivisering og nye teknologiske løsninger, må rammevilkårene bli bedre. Og mer fornybar kraft må raskt på plass dersom industrien skal kunne produsere mer og møte hardere klimakrav de neste årene.

Forutsigbarhet er nøkkelen

I årets konjunkturundersøkelse kommer bedriftene med mange gode innspill og kommentarer som vi tar med oss i vårt arbeid. Blant disse finner vi:

  • Arbeidsgiveravgiften – ny uforutsigbarhet
  • Formuesskatten – ikke glem at de fleste bedrifter er eid av nordmenn
  • Bransjepolitiske rammevilkår (CO2-priskompensasjon, rammevilkårene for havvind)
  • … og det aller viktigste: bedriftene trenger forutsigbarhet!

– Årets undersøkelse har gitt oss mange gode innspill og noen tankevekkere når det gjelder hvor vi skal sette inn de viktigste støtene det kommende året. Vi ser at den evige kampen om forutsigbarhet fortsetter, men at bedriftene opplever dette som vanskelig å oppnå. Skal vi beholde, utvikle og tiltrekke oss ny industri i landet, så er økt forutsigbarhet det viktigste politikerne kan tilby, sier Knut E. Sunde, fung. administrerende direktør i Norsk Industri.

Arbeider ved vindmøller og solcellepanel

Konjunkturrapporten 2024