Frontfagsmodellutvalgets rapport overlevert til finansministeren

Publisert

Professor Steinar Holden presenterer Frontfagsmodellutvalget rapport 15. desember 2023

Professor Steinar Holden presenterer Frontfagsmodellutvalget rapport som ble overrekt til finansminister Trygve Slagsvold Vedum 15. desember 2023. Foto: Skjermdump fra regjeringen.no

Professor Steinar Holden overleverte 15. desember rapporten fra frontfagsmodellutvalget til finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Utvalget har sett på utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi.

Utvalget skulle drøfte hvordan frontfagsmodellen skal praktiseres for å møte utfordringene vi står overfor, samt vurdere om det er utviklingstrekk som kan svekke oppslutningen om og troverdigheten til frontfagsmodellen. Blant annet skulle utvalget drøfte makroøkonomiske utviklingstrekk som kan skape utfordringer fremover, som høy inflasjon, svak kronekurs og høyere rentenivå, lavere vekstimpulser fra petroleumsvirksomheten, høyere importpriser, klimarelaterte omstillinger og svak produktivitetsvekst, samt hvordan endringer i tilbudet og etterspørselen etter arbeidskraft kan utfordre lønnsdannelsen. Utvalget skulle også gjennomgå forskning og erfaringer med praktiseringen av frontfagsmodellen.

Utvalget ble satt ned i januar i år, etter ønske fra partene i arbeidslivet. Utvalget er blitt ledet av professor Steinar Holden, og har ellers bestått av representanter fra alle hovedorganisasjonene i arbeidslivet (LO, Unio, YS, Akademikerne, NHO, KS, Virke, Spekter), samt representanter for myndighetene og uavhengige eksperter.

– Utvalgets samlede konklusjoner viser at oppslutningen om frontfaget er solid fra de store organisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Frontfagets rolle er viktig for utviklingen i norsk økonomi , i både gode og dårlige tider. Vi registrerer også at rammen for den samlede årslønnsveksten i industrien har truffet svært bra over tid, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Last ned rapporten

Les Finansdepartementets pressemelding

Last ned utvalgets presentasjon