Rekordhøye industriinvesteringer i 2023 – høyt nivå i 2024

Publisert

Industribedrifter bekrefter et fortsatt høyt investeringsnivå i 2024, etter rekordhøye investeringer i 2023. Dette viser nye tall fra SSB for 1. kvartal 2024.

Investeringene i industri og bergverksbedriftene ble på over 48 milliarder kroner (utvalgsundersøkelse) i 2023, utenom investeringer i forskning og utvikling. For 2024 ventes nå investeringer på 44 milliarder kroner, med blant annet rekordhøye investeringer innen bergverksdrift. 

Graf over investeringer industri og bergverksdriftGraf over investeringer industri og bergverksdrift

Investeringer. Industri og bergverksdrift. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Millioner løpende kroner. Foto: SSB

Noen store investeringer de siste årene er i ferd med å ferdigstilles, noe som bidrar til lavere investeringer. I tillegg er det nedgang i investeringene innen næringsmiddelindustrien etter et høyt nivå de siste årene. 

Vi vår stadig inn eksempler på nye investeringer i maskiner og produksjonsutstyr fra våre medlemsbedrifter, og det er stor interesse for ytterligere investeringer knyttet til det grønne skiftet. 

– Inntjeningen i industrien var såpass god i 2022 og 2023 at dette førte til at flere lønnsomme investeringer i nye fabrikker kunne finansieres og realiseres. Vi har i 2023 et rekordhøyt nivå i industriinvesteringer og nivået ser ut til fortsatt å være høyt i 2024. Industrien må minst ligge på dette nivået også fremover i lys av de store markeds- og energiomstillingene bedriftene skal gjennom, sier fung. administrerende direktør Knut E Sunde. 

Les mer på ssb.no