Uttalelse vedrørende disponering av jaktterreng, hytte og sjøfly

Publisert

OPPDATERT 9. FEBRUAR KL. 18.20: 8. februar skrev E24 at tidligere administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen, har bedrevet omfattende relasjonsaktivitet på et jaktområde og en hytte som ble betalt av Norsk Industri.

Oppdatering 9. februar kl. 18.20:

Norsk Industri har fått flere spørsmål om hvorvidt deltakerlistene for tidligere administrerende direktør Stein Lier-Hansens relasjonsaktivitet kan deles. Av hensyn til deltakerne, som ikke har samtykket til eller blitt spurt om at deres deltakelse offentliggjøres, mener vi det blir feil å dele denne oversikten.

Vi har også fått spørsmål om å dele den utvidede revisjonsrapporten fra PWC og den juridiske vurderingen fra BAHR. Dette er interne dokumenter som styret har vurdert at ikke skal deles.

Lier-Hansen har bedrevet omfattende relasjonsaktivitet blant annet på et jaktområde og en hytte på Dargesjå med sjøflytransport til og fra. Relasjonsaktivitetene har også vært utført på andre steder.

Oversikt over alle kostnader initiert og gjennomført av tidligere administrerende direktør relasjonsbygging i perioden 2015-2023 fremkommer i tabellen nedenfor. Lier-Hansens årlige kostnader direkte relatert til jakt og fiske som arena for nettverksbygging og relasjonsaktivitet var i gjennomsnitt kr 1 188 578, og resterende beløp som også ble brukt på annen type relasjonsaktivitet er kr 833 958. Totalt var gjennomsnittet ca. 2 millioner kroner i året til relasjonsbygging i vid forstand.

Alle disse forholdene ble umiddelbart avsluttet da styret ble gjort kjent med dette i fjor.

År

Kostnad direkte relatert til jakt og fiske som arena for en del av relasjonsbyggingen

Andre kostnader relatert til relasjonsbygging i vid forstand

2023

1.183.943

Av dette utgjorde sjøfly: 152.100

608.988

2022

1.734.611

Av dette utgjorde sjøfly: 199.850

607.282

2021

1.432.854

Av dette utgjorde sjøfly: 376.700

322.135

2020

1.493.024

Av dette utgjorde sjøfly: 281.350

403.389

2019

1.642.636

Av dette utgjorde sjøfly:

489.736

925.329

2018

1.309.957

Av dette utgjorde sjøfly:

191.085

1.159.825

2017

923.851

Av dette utgjorde sjøfly:

391.011

1.306.370 

2016

510.566

Av dette utgjorde sjøfly:

0

1.120.983

2015

465.760

Av dette utgjorde sjøfly:

237.393

1.051.328

Denne oversikten inkluderer avlyste arrangementer i 2020 grunnet koronapandemien og året 2023 da styreleder inndro fullmaktene.

Publisert 9. februar kl. 09.20:

Det var Stein Lier-Hansen selv som var kontaktperson for avtalen og som har håndtert det administrative med leien. Det sittende styrets medlemmer var ikke kjent med leieforholdet før i høst. Denne typen relasjonsaktivitet med jakt og fiske er langt fra det Norsk Industri ønsker å være forbundet med. Slik aktivitet har lite for seg, og aller viktigst er det en lite transparent måte å drive næringspolitisk virksomhet på. Vi skal jobbe for våre medlemmers beste interesser på helt andre, mer åpne og moderne måter enn dette.

Kostnadene for leieforholdet har ligget på ca. 133 000 kroner per år for leie av jaktområdet med hytte, samt transport med sjøfly, som de siste årene i gjennomsnitt har ligget på ca. 345 800 kroner.

Etter at styret ble klar over den omfattende relasjonsaktiviteten ble det satt i gang en utvidet revisjon hvor PWC ble engasjert. I tillegg ble det innhentet en juridisk vurdering fra Advokatfirmaet BAHR. Etter at disse rapportene var klare, har styret strammet inn de etiske retningslinjene blant annet knyttet til relasjonsaktiviteter. Styret er også i sluttfasen med å stramme inn både instruks for administrerende direktør samt vår fullmaktsmatrise.

Vi ønsker å være åpen om de faktiske forholdene også fremover, og vi forventer at det vil komme mer omtale i media.

Les også: Styret utvider undersøkelsene av avgåtte adm. direktør Stein Lier-Hansens bruk av Norsk Industris midler (9. februar)